Vragen stellen aan de minister? Politie achter je aan!

Uiterst merkwaardig incident: mensen van de groep We Are Change Rotterdam (Facebookpagina) stelden minister Edith Schippers op het Binnenhof in het voorbijgaan een paar vragen, waarop zij overigens ook rustig antwoord gaf, om vervolgens vier politie-agenten achter zich aan te krijgen tot op het adres waar zij moesten zijn, die eens even wilden weten waar dit allemaal over ging en wat dit te betekenen had. En ja, over de oorzaak van de wijdopengesperde ogen van de fietsagent is al veel gespeculeerd in de reacties, maar misschien heeft die man gewoon zo’n hoofd (en wat die andere agent betreft: het is iets persoonlijks, maar ik kan maar moeilijk wennen aan Het Gezag in de vorm van een of andere halve puber met een lange baard en een baseballpet op).

Voorafgaand aan de ministerraad op vrijdag 11 december 2015 stelde We Are Change Rotterdam enkele vragen aan Edith Schippers (VVD). De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beantwoordde de vragen die handelde over het signaal dat het NIBUD had afgegeven over het effect van de stijgende zorgkosten. Het ‘gesprek’ nam minder dan een minuut in beslag maar de politie vond het nodig om de journalist 10 minuten te volgen en hem uit een overleg te halen met Sven Hulleman van de stichting R.E.D. In totaal vijf ( of vier) agenten waren ter plaatse om de journalist te ondervragen.