#VotethisCAPdown: trek voorstel Europese landbouwsubsidies in

Eerder deze week maakte de Europese Commissie bekend dat de staat van natuur in Europa een nieuw dieptepunt heeft bereikt, en eerder dit jaar liet de artikel 17-rapportage van N2000 vergelijkbare resultaten zien. We weten dit al veel langer. Het voorstel voor het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid waarover vrijdag gestemd wordt, zal het alleen maar erger maken en moet daarom van tafel.

In Nederland hebben we te maken met een stikstofcrisis, verdroging en met massale insectensterfte. Boerenlandvogels, graslandvlinders en ook typische zoogdieren hollen achteruit, met huiveringwekkende percentages van tot wel 85 procent. Veel van de drukfactoren zijn afkomstig uit de intensieve landbouw die intussen zelf van crisis naar crisis struikelt: stalbranden, dierenwelzijn, fraudes, dierziektes en meer. Voor boeren is het beleid dat zich puur richt op massaproductie evenmin gezond: het aantal boeren gaan net zo hard achteruit als de boerenlandvogels en de achteruitgang is omgekeerd evenredig aan de toename van de melkproductie.

– Lees verder bij de bron