Voorzitster Grieks Hooggerechtshof aan Europese collega’s: draag bij tot eerbare oplossing

De Voorzitster van het Griekse Hooggerechtshof, Vasiliki Thanou-Christofilou, richt een brief aan al haar collega’s in alle EU-lidstaten. Zij herinnert hen aan de Griekse godin Europa en verzoekt haar collega’s hun invloed aan te wenden om een eerbare oplossing te vinden. Die moet Griekenland houden waar het thuishoort: in Europa.

Vasili Thanou-Christoflou, DeWereldMorgen Vertaaldesk

DRINGEND

Hof van Cassatie

Kabinet van de Voorzitter

Athene, 9 juli 2015

Aan de Voorzitter

Geachte Voorzitter,

Gezien de kritieke situatie van ons Land en gezien de grote meningsverschillen die de politici van andere lidstaten van de eurozone proberen door te schuiven naar hun eigen bevolking, voel ik mij verplicht mijn collega’s in andere staten van de eurozone te informeren, in mijn hoedanigheid van Voorzitter van het Hooggerechtshof, over de positie van het Griekse volk en zijn toestand, op een objectieve, onpartijdige en eerlijke wijze, zoals dat van mijn juridische status vereist is.

De grote meerderheid van het Griekse volk wenst niet dat Griekenland vertrekt uit de eurozone, maar wil er integendeel volwaardig lid van blijven. De vraag van het referendum was niet het vertrek uit de eurozone, zoals een deel van de vertegenwoordigers van de Europese Instellingen en ook bepaalde Europese politici hebben beweerd op een incorrecte manier. Integendeel, de vraag was duidelijk de goedkeuring of afkeuring van het voorstel van de Instellingen voor nieuwe strenge besparingsmaatregelen zonder herschikking van de Griekse schuld. Wel, het Griekse volk heeft voor 61,3 procent NEEN gestemd. De Hellenen proberen niet de Griekse staatsschuld te ontlopen, ook al zijn ze daar in geen geval zelf verantwoordelijk voor. Zij (deze schuld) is enerzijds te wijten aan een slecht beheer van de openbare middelen door de regeringen, anderzijds door een verkeerde economische politiek, die de voorbije vijf jaar werd toegepast van de memoranda die door de trojka werden opgelegd, en die vruchteloos zijn gebleken, vermits ze hebben geleid tot een nog diepere recessie, tot werkloosheid en tot verarming van een groot deel van de Griekse bevolking. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be