Voorzieningenrechter verbiedt vergassen ganzen bij Schiphol

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, die staan te trappelen om het vergassen in volle glorie door te laten gaan bijten zich vast op de tegenwoordig gebruikelijke haastklus van de “wetgever”. Die wil ook vergassen, graag zelfs, maar heeft het niet wettelijk geregeld hoe dat in zijn werk kan gaan. Stof tot overdenken:

De voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland heeft woensdag 8 juni 2016 geoordeeld dat er geen ganzen mogen wordt vergast in een gebied tot 20 km rondom Schiphol. Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland had hiervoor een ontheffing verleend met het oog op de veiligheid van het luchtverkeer.

Het doden van ganzen door middel van vergassing met CO2 gebeurt uitsluitend in de ruiperiode, als de ganzen niet kunnen vliegen. Voordat de ganzen kunnen worden gedood met CO2, moeten de ganzen bijeen gedreven en gevangen worden. Dit gebeurt onder andere met hekken, linten, touwen, lijnen, doeken en geluid.

Onlangs hebben een aantal rechters van verschillende rechtbanken in het land al geoordeeld dat het gebruik van CO2 wél, maar het gebruik van deze vangmiddelen niet door de wetgever in een wet is aangewezen als middel om dieren te vangen of te doden. Volgens de Vogelrichtlijn mogen alleen middelen worden ingezet om dieren te vangen of te doden die in een wettelijk voorschrift zijn opgenomen. Het is daarom niet toegestaan deze vangmiddelen te gebruiken. Praktisch gezien houdt dat in dat, omdat het niet is toegestaan de ganzen bijeen te drijven en te vangen, het doden van ganzen met CO2 niet mogelijk is.

Verder lezen.