Voorwaardelijk sepot voor Bungehuisbezetters

Het Openbaar Ministerie laat weten dat de “zaak” tegen de Bungehuisbezet(st)ers voorwaardelijk is geseponeerd. In de bewoordingen van het OM zelf:

De officier van justitie op de ZSM-unit in Amsterdam heeft besloten de zaken van 46 personen die dinsdag 24 februari in het Bungehuis in Amsterdam zijn aangehouden, voorwaardelijk te seponeren. Dat betekent dat ze als ze binnen de proeftijd van twee jaar voor een ander strafbaar feit worden aangehouden, ze alsnog voor deze zaak kunnen worden vervolgd. De zaak van één persoon die gisteren buiten het Bungehuis is aangehouden, is geseponeerd.
(…)
Van de 42 verdachten die na hun aanhouding hun identiteit niet wilden prijsgeven, zijn foto’s gemaakt en vingerafdrukken afgenomen. Dat is gebeurd om vast te stellen of de aangehouden personen eerder veroordeeld zijn of van andere strafbare feiten worden verdacht. Omdat de politie wel over hun foto’s en vingerafdrukken beschikt, kunnen ze als ze binnen de proeftijd opnieuw worden aangehouden alsnog voor deze zaak worden vervolgd. Het is daarvoor niet per se nodig dat hun identiteit bekend is, ze kunnen als zogenoemde NN-verdachte worden vervolgd.

Bron.