Voormalig campagnemedewerker Trump zegt dagvaarding te gaan negeren

In de Washington Post stond een wel heel merkwaardig interview met voormalig Trumpcampagnemedewerker Sam Nunberg, waarin deze de opmerkelijke uitspraak deed een dagvaarding van Speciale Aanklager Mueller naast zich neer te zullen leggen omdat het hem ’teveel werk’ zou zijn om al die mails en correspondentie terug te zoeken. Welnu, dit mag eenvoudigweg niet, je kunt dan aangeklaagd worden voor contempt, en zelfs in de gevangenis belanden.

Vervolgens werd de man platgebeld door diverse TV-netwerken (zie de video’s in het Washington Post artikel) om zijn opmerkelijke uitspraak toe te lichten, en de man kwam op mij bepaald instabiel over. In dit gesprek met Jake Tapper van CNN stelt hij zelfs de dagvaarding in het openbaar te zullen verscheuren, maar vraagt daarna Tapper om advies wat hij nu toch zou moeten doen. Tapper adviseert hem de dagvaarding toch maar op te volgen.

Ik krijg de sterke indruk dat Nunberg zwaar in paniek is en zich geen raad weet. Wat waarschijnlijk geen goed teken voor Trump en de zijnen is. Overigens is Nunberg naar eigen zeggen bepaald geen fan van Trump meer, nadat hij door hem ontslagen werd, wat natuurlijk nog zorgwekkender voor Trump is als Mueller Nunberg begint uit te knijpen.