Voorgestelde nieuwe Israelische ‘basiswet’ schrapt status van Arabisch als officiële taal

Een Israelische ministeriële commissie voor wetgeving heeft unaniem een voorstel goedgekeurd voor een nieuwe definitie van de Israelische natiestaat, die een plaats moet krijgen in de ”basiswet”. Dat is een stelsel van wetten dat de plaats inneemt van de grondwet die Israel nooit heeft gehad.
In de nieuwe wet wordt Israel gedefinieerd als de ”natiestaat van het Joodse volk” en wordt bepaald dat alle wetten van het land volgens dat principe moeten worden geïnterpreteerd en moeten worden ingericht. Daarnaast worden nationale attributen vastgelegd: het volkslied, de vlag en bijbehorende symbolen. Het zionistische principe van ”het inzamelen van de ballingen” wordt genoemd evenals de ”wet op de terugkeer” die Joden en hun nazaten het recht op staatsburgerschap verleent. Jeruzalem wordt de hoofdstad genoemd en Hebreeuws de officiële taal, daarnaast worden de heilige plaatsen opgesomd, de Joodse kalender en de relaties met de Joden elders, de diaspora.
Een opmerkelijk novum in de nieuwe wet is dat Arabisch zijn status verliest als tweede officiële taal. Het krijgt nu ”een speciale status” met de aantekening dat mensen die Arabisch spreken recht hebben op staatsdiensten in hun taal. Het afschaffen van de officiële status van het Arabisch is een breuk met de historische wordingsgeschiedenis van Israel.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Abu Pessoptimist