Voor een vuurwerkverbod voor particulieren

Een te groot aantal mensen loopt letsel door vuurwerk op, tot aan amputaties van vingers, complete handen en blindheid toe. Wij zien in onze praktijk de persoonlijke en maatschappelijke ellende, veroorzaakt door consumentenvuurwerk. En wat te denken van angstige dieren? Katten, vogels en (hulp)honden hebben veel last van vuurwerkstress. Bovendien ontstaat door consumentenvuurwerk heel veel materiële schade aan de persoonlijke en publieke ruimte en gebouwen.

Bovendien zorgt de fijnstof die door vuurwerk in de lucht komt voor een slechte luchtkwaliteit. Benauwdheid, hoesten, kortademigheid of zelfs een longaanval: honderdduizenden mensen met een longziekte beleven een benauwde jaarwisseling vanwege vuurwerk.

Wij

allen die willen dat de jaarlijks toenemende vuurwerkterreur een halt wordt toegeroepen

constateren

  • dat het afsteken van vuurwerk door particulieren van onschuldig vermaak is ontaard in aan geweldpleging grenzende overlast;
  • dat het belasten van het milieu met tonnen zware gifstoffen niet valt te rijmen met een verantwoord milieubeleid;
  • dat het verknallen van 68 miljoen euro niet past in een wereld waar miljarden mensen met minder dan een euro per dag moeten rondkomen;

en verzoeken

de regering bij wet een algeheel vuurwerkverbod voor particulieren in te stellen, om een eind te maken aan deze uit de hand gelopen traditie.