Volop kansen voor vlinders in stad en dorp

Als bij inrichting en beheer in de stad gezorgd wordt voor variatie en natuurlijk, inheems groen, dan kunnen veel vlinders en andere diersoorten hier prima leefgebied vinden. Dit is vooral belangrijk omdat in intensief gebruikt landbouwgebied weinig leefmogelijkheden zijn voor deze kwetsbare dieren.

De roep om meer groen in de stad wordt steeds luider, zeker nu we weten dat dit positief werkt. Het is goed voor de gezondheid van de inwoners, verzacht de negatieve impact van klimaatverandering, vangt fijnstof af en is goed voor de biodiversiteit. Deze staat in ons intensief gebruikte land sterk onder druk.

– Lees verder bij de bron, De Vlinderstichting