VN rapport: Israelische nederzettingen zijn mogelijk te beschouwen als oorlogsmisdaden

Israel moet onmiddellijk stoppen met het bouwen van en in nederzettingen en beginnen met de terugtrekking van haar kolonisten in de Palestijnse gebieden. Dat heeft een onderzoekscommissie van de Verenigde Naties  gesteld in een donderdag uitgebracht rapport.  

De commissie, die een facts-finding mission heeft uitgevoerd nadat zij daar in maart opdracht toe had gekregen van de VN-Mensenrechtenraad, concludeert dat de nederzettingen dagelijks bij voortduring rechten van de Palestijnen schenden.

Christine Chanet, de Franse rechter die de commissie leidt, riep op een persconferentie Israel op om onmiddellijk alle activiteiten in de nederzettingen te staken en snel en volledig alle Palestijnen schadeloos te stellen die het slachtoffer van mensenrechtenschendingen zijn geworden als gevolg van de nederzettingen.
De commissie, die behalve uit rechter Chanet bestaat uit Asma Jahangir uit Pakistan en Unity Dow uit Botswana, zal haar bevindingen op 18 maart presenteren aan de 47-lidstaten tellende Raad. In het rapport. dat intussen al openbaar is gemaakt, zegt de commissie dat de nederzettingen in strijd zijn met de Geneefse Conventie van 1949 die het overbrengen van burgerbevolking naar bezet gebied verbieden. Mogelijk betreft het een oorlogsmisdaad die valt onder de jurisdictie van het Internationaal Strafhof, aldus de commissie. 

De onderzoekers hebben meer dan 50 mensen geïnterviewd die getuigenissen gaven over de confiscatie van land, schade die werd toegebracht aan eigendommen en gewassen zoals olijfbomen, en geweld bedreven door Joodse kolonisten. De getuigen kwamen daarvoor naar Jordanië, omdat Israel alle medewerking met de commissie heeft geweigerd. ‘De commissie denkt dat dit geweld tegen, en de intimidatie van, de Palestijnen en hun eigendommen de bedoeling heeft de lokale bevolking van hun land te verdrijven en de nederzettingen de gelegenheid te geven uit te breiden,’ aldus het rapport.  Het Israelische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het rapport onmiddellijk van de hand gewezen als ‘ongelukkig en contraproductief’. ‘De enige manier om alle problemen tussen Israel en de Palestijnen, inclusief de nederzettingenkwestie, op te lossen is door rechtstreekse onderhandelingen,’ zei Yigal Palmor, de woordvoerder van het ministerie. ‘De Mensenrechtenraad heeft zich jammer genoeg meermalen onderscheiden door zijn systematische eenzijdige aanpak en opstelling jegens Israel. Dit is een nieuwe blijk daarvan.’

Hanan Ashrawi, een hoge functionaris van de PLO toonde zich blij met het rapport. Dit is ongelofelijk. We voelen ons gesterkt door de “openhartige en principiële” beschrijvingen van Israelische schendingen van het recht. Dit rapport stelt duidelijk dat Israel niet alleen de Vierde Geneefse Conventie overtreedt, maar mogelijk ook valt onder het Statuut van Rome en de jurisdictie van het Internationaal Strafhof.

De bekendmaking van het rapport kwam overigens een dag nadat Israel – als eerste staat ooit  – zich onttrokken had aan de periodieke review van de mensenrechtensituatie door de Mensenrechtenraad in Genève. Israel heeft elke samenwerking met deze raad verleden jaar opgezegd.

 

Verscheen eerder bij abu-pessoptimist. Auteur: Martin Hijmans.