VN: Klimaatcrisis deed aantal rampen verdubbelen in 20 jaar

Extreem weer heeft sinds het begin van deze eeuw meer dan zevenduizend rampen veroorzaakt die samen miljarden mensen hebben getroffen. Dat is bijna een verdubbeling, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties.

Tussen 2000 en 2019 telden de Verenigde Naties (VN) 7.348 grote rampen die veroorzaakt zijn door extreem weer. Die troffen samen 4,2 miljard mensen en kostten aan 1,23 miljoen mensen het leven. De totale economische schade wordt geschat op 2.970 miljard dollar.

Dat is een sterke stijging tegenover de twee decennia ervoor: tussen 1980 en 1999 telden de VN 4212 rampen als gevolg van extreem weer, die samen 3,25 miljard mensen troffen en 1630 miljard dollar aan schade veroorzaakten.

De toename komt op rekening van de klimaatcrisis, zeggen de VN: het aantal klimaatgerelateerde rampen verdubbelde bijna, van 3.656 rampen tussen 1980 en 1999 naar 6.681 in de periode 2000-2019.

Overstromingen

Overstromingen en stormen waren de meest voorkomende gebeurtenissen: het aantal grote overstromingen is meer dan verdubbeld, van 1389 naar 3254, terwijl het aantal stormen steeg van 1457 naar 2034. Het rapport merkt ook een sterke stijging op in het aantal droogtes, bosbranden en hittegolven.

De statistieken zijn afkomstig van de Emergency Events Database (EM-DAT) van de VN. Azië blijkt het zwaarst getroffen, met 3.068 rampen, gevolgd door de Amerika’s (1.756 rampen) en Afrika (1.192). Op landenniveau voeren China (577) en de VS (467) de rangschikking aan, gevolgd door India (321), de Filipijnen (304) en Indonesië (278).

Opzettelijk destructief

“We zijn opzettelijk destructief”, zegt Mami Mizutori, speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN voor Rampenrisicovermindering. “Dat is de enige conclusie die men kan trekken als men de rampen van de afgelopen twintig jaar bekijkt. Het risico op rampen wordt systemisch, waarbij gebeurtenissen elkaar overlappen en beïnvloeden op manieren die onze veerkracht tot het uiterste op de proef stellen.”

“Dit rapport beslaat de eerste twintig jaar van deze eeuw en houdt geen rekening met biologische gevaren zoals covid-19”, zegt Debarati Guha-Sapir, directeur van Centre for Resarch on the Epidemiology of Disasters (CRED), de instelling die de statistieken bijhoudt. “Maar het toont duidelijk wat de menselijke en economische schade is als we er niet in slagen ons aan te passen aan de klimaatverandering en de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Als het aantal rampen verder blijft stijgen in de volgende twintig jaar, ziet de toekomst er somber uit.”

– IPS-bericht, overgenomen van De Wereld Morgen