VN-commissie: Israel pleegde oorlogsmisdaden bij optreden tegen protesten in Gaza

Een commissie van de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties heeft geconcludeerd dat Israel in de Gazastrook, bij het optreden tegen de protesten die daar sinds 30 maart 2018 plaatsvinden, waarschijnlijk oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid heeft begaan. De onderzochte periode strekte zich uit van 30 maart tot 31 december 2018.
In die tijd werden 189 Palestijnen doodgeschoten en werden er meer dan 6.100 door scherpe munitie gewond.
De commissie heeft aan de Hoge Commissaris van de VN voor de Mensenrechten,. Michele Bachelet, aanbevolen dat haar bevindingen worden gedeeld met het Internationale Strafhof (ICC) in Den Haag. Het ICC heeft in 2015 al een voorbereidend onderzoek naar mensenrechtenschendingen door Israel gestart.

Volgens de commissie doodden de Israeli’s Palestijnen die ”geen onmiddellijke bedreiging voor de dood of verwonding van anderen vormden op het moment dat zij werden doodgeschoten, en die evenmin rechtstreeks deelnamen aan vijandige activiteiten”. Onder hen waren 35 kinderen, twee journalisten en drie ”duidelijk als zodanig herkenbare” paramedici.

Volgens de commissie, die werd geleid door de Argentijnse jurist Santiago Canton, zou Israel ook onmiddellijk een onderzoek naar deze gevallen moeten instellen.
De commissie baseert haar onderzoek op honderden gesprekken met slachtoffers en getuigen, medische rapporten, video’s en foto’s en opnamen met behulp van drones. De commissie zegt ook vertrouwelijke informatie te hebben over wie verantwoordelijk was voor het doden van de Palestijnen. Onder hen zijn zowel commandanten als individuele scherpschutters.
Israel heeft het rapport, in een verklaring van interim-minister van Buitenlandse Zaken Israel Katz, van de hand gewezen. Katz noemde het ”alweer een vijandig, leugenachtig en lasterlijk rapport tegen de Staat Israel. Niemand kan Israel het recht op zelfverdediging ontzeggen en op de verplichting zijn burgers en grenzen te verdedigen tegen gewelddadige aanvallen”.

Het rapport

– Eerder verschenen bij Abu Pessoptimist