Vluchthaven-vluchtelingen trotseren ultimatum van schijnheilige burgemeester

Afgelopen zaterdag lieten de 125 vluchtelingen die in de Vluchthaven wonen, weten dat ze niet zullen vertrekken, ondanks het ultimatum van 1 juni dat de gemeente hen had opgelegd. Ze weigeren om zich op straat te laten zetten. Burgemeester Eberhard van der Laan is pissig over die onverzettelijke houding van de vluchtelingen. Ze zouden volgens hem “de afspraken” niet nakomen. Maar de vluchtelingen zeggen, samen met enkele rechters en allerlei nationale en internationale belangenorganisaties, dat ze recht hebben op onderdak. De gemeente stapt nu naar de rechter om alsnog ontruiming af te dwingen.

De inmiddels al een half jaar durende opvang in de Vluchthaven, een voormalige gevangenis aan de Havenstraat, werd door de gemeente Amsterdam en staatssecretaris Fred Teeven van meet af aan opgevat als een proefproject om zoveel mogelijk vluchtelingen het land uit te werken. Die strijden daarentegen zelf juist voor een menswaardig bestaan in datzelfde land.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via: Doorbraak