Vluchtelingenakkoord EU-Turkije vanaf dag één gedoemd om te falen

De ‘deal’ tussen de EU en Turkije van maart 2016 om de vluchtelingenstroom naar de EU te belemmeren, komt in opspraak na het vernietigende rapport van Amnesty International. Mensenrechten worden massaal geschonden en de opvang in Turkije blijft ondermaats. Reeds in 2016 waren er al voldoende tekenen aan de wand dat Turkije zijn deel van deze deal niet zou nakomen.

Via de deal met Turkije in maart 2016 hoopten Griekenland en de EU de “bron van de vluchtelingenstroom” op te drogen. Om Turkije te overtuigen bereidwillig het korte strootje te trekken in de herverdeling van vluchtelingen, werden met de deal ook nieuwe gesprekken beloofd over mogelijk EU-lidmaatschap. Daarbovenop beloofde de EU zes miljard euro te investeren in de hulp-infrastructuur voor vluchtelingen in Turkije zelf.

De bereidheid van de EU om Turkije nog een kans te geven tot zijn rangen toe te treden is sinds de deal echter verdwenen als sneeuw voor de zon. De redenen voor dit wantrouwen zijn legio:

  1. Turkije voldoet nog steeds niet aan alle condities om zelfs nog maar als kandidaat-lidstaat overwogen te worden, hoewel het in 2016 zeer veel inspanningen leverde om hervormingen door te voeren: bij het sluiten van de deal voldeed het aan 25 van de 72 voorwaarden, nu aan 67.
  2. Het hoog aantal terreuraanslagen doorheen Europa, evenals verscheidene verijdelde pogingen, leidde tot een focus op nationale veiligheid en striktere migratiecontrole in alle rechtse politieke stromingen van de Europese lidstaten. Hierbij wordt Turkije dikwijls gezien als een ‘last frontier’, een buitengrens die het ‘Grote Kwaad’ buiten houdt. Turkije als grensstaat moet per definitie dan ook buiten de EU liggen.
  3. De staatsgreep in Turkije op 15 juli 2016 en de represailles van president Erdoğan die erop volgden maakten duidelijk dat de uitgedunde democratie in het land de facto tot dictatuur werd omgedoopt, met ingedamde persvrijheid en vrije meningsuiting en een apartheidsregime tegenover de Koerdische minderheid.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be