Vluchtelingen zijn een geschenk uit de hemel

vluchtelingen
Iedereen is het er over eens. De vluchtelingenstroom waar Europa mee geconfronteerd wordt is enorm en de vluchtelingen vormen een enorm probleem.

Vanuit die optiek vormen de Europese burgers zich een mening, voornamelijk gevoed door politici en media die de werkelijke oorzaken van het grootste aantal vluchtelingen wereldwijd ná de Tweede Wereldoorlog liefst verzwijgen. Veel te ingewikkeld om uit te leggen aan de navelstarende superieure Europese burgers. Liever kort door bocht en heel hard roepen dat het een plaag is die gelijk ongedierte verdelgd moet worden.

De Europese Unie is geen eenheid, dat blijkt elke dag opnieuw. De vluchtelingen die er in slagen Europa te bereiken zijn in feite nergens welkom. De meesten worden als “gelukszoekers” beschouwd en de Europese lidstaten zijn het er ook al niet over eens welke thuislanden onveilig genoeg zijn om vluchtelingen niet naar terug te kunnen sturen.

De lidstaten zijn ook niet bereid duidelijke bindende afspraken te maken over het aantal vluchtelingen dat zij in het kader van Europese solidariteit zouden moeten ontvangen. In dit verband spannen Groot Brittannië en Denemarken zo’n beetje de kroon. Die landen hoeven zich, volgens eerdere afspraken, niets van de Europese Unie aan te trekken als het over dit onderwerp gaat.

Zo komen de vluchtelingen voor lidstaten waar xenofobie een probleem is en dat zijn ze bijna allemaal, als een geschenk uit de hemel vallen. Regeringsleiders zoals David Cameron zien hun kans schoon hun eigen vreemdelingen hatende bevolking op haar wenken te bedienen. Vluchtelingen worden schaamteloos als kakkerlakken en sprinkhanen aangeduid.

Maar Cameron staat niet alleen in Europa. In vrijwel alle lidstaten laait de vreemdelingenhaat op. In Duitsland uit zich dat door talloze demonstraties van nazi’s en aanverwante groeperingen. Het aantal aanslagen op asielzoekerscentra is daar niet meer bij te houden. Hongarije wordt door de EU toegestaan draconische maatregelen te nemen en in andere lidstaten, ook in Nederland, groeit het aantal xenofobe burgers, media en zelfs journalisten, per dag. Blij met de vluchtelingen die als het ware een vrijbrief zijn om de altijd rommelende onderbuik te legen. Bovendien leveren schandalige standpunten tegenwoordig heel veel aandacht en dus geld op.

Voor de fans van de EU, waaronder ook een aantal regeringsleiders en een veel groter aantal politici, zijn de vluchtelingen ook een zegen. Nu kunnen zij stellen dat de muntcrisis eigenlijk een peulenschil was vergeleken bij het probleem dat de vluchtelingen vormen. Jawel, opnieuw het “probleem” vluchtelingen, maar dan net even anders. In feite gaat het hier om het probleem dat de EU in dit verband zelf is. Er is geen eenheid, er is geen consensus, er is eigenlijk niets dat ook maar een heel klein beetje op de beginselen van de Unie lijkt. Het verderfelijke nationalisme blijkt in elke lidstaat welig te kunnen tieren en de EU is niet in staat dit levensgevaarlijke fenomeen een halt toe te roepen. Gelukkig zijn er nu die vluchtelingen, door volstrekte idioten als toeristen beschouwd en door de leiders van de EU gebruikt als breekijzer om de zo gewenste politieke unie te bewerkstelligen.

Zelf nadenken wordt de burgers niet meer toevertrouwd. Van beide extremistische kanten worden zij gebombardeerd met propaganda. Geen vluchteling die hier iets mee opschiet, terwijl zij toch echt een mooi geschenk in cadeauverpakking zijn. De EU in de huidige vorm is definitief failliet.