Vluchtelingen worden bewust aan hun lot overgelaten op Griekse eilanden

Momenteel kwijnen meer dan 16000 vluchtelingen weg op de Griekse eilanden. “Europese leiders willen vluchtelingen en migranten op de Griekse eilanden houden”, zo stelt Eva Berghmans, asielexpert van Amnesty International Vlaanderen. Oxfam wijst er dan weer op dat rijke landen veel minder doen dan ze werkelijk kunnen.

De levensomstandigheden van de vluchtelingen op de Griekse eilanden waren al niet goed, maar tijdens de winter gaan ze er met rasse schreden op achteruit. De omstandigheden op de Griekse eilanden zijn gevaarlijk en soms dodelijk – onlangs nog lieten een vrouw en kind het leven na een gasexplosie, zo meldt Amnesty.

Vluchtelingen en migranten, met inbegrip van kinderen en kwetsbare gezinnen, slapen in tenten blootgesteld aan de kou en zware regen, zonder adequate sanitaire voorzieningen. Deze mensen leven in voortdurende angst voor racistische aanslagen of andere vormen van geweld, met inbegrip van gendergerelateerd geweld.

Sommige vluchtelingen verblijven al enkele maanden op de eilanden zonder toegang tot een asielprocedure. Anderen hebben ervoor gekozen om “vrijwillig” terug te keren, zodat ze kunnen ontsnappen aan de onzekerheid en de omstandigheden waarin ze leven. Amnesty International heeft ook gevallen gedocumenteerd van vluchtelingen die zijn teruggestuurd tegen hun wil, ondanks hun wens om asiel aan te vragen.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be