Vluchtelingen op universiteiten en hogescholen

Oproep voor het ondertekenen van een petitie:

Oproep aan universiteiten en hogescholen

Geef vluchtelingen de ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en uitzicht op een zinvol verblijf

Met deze petitie dringen ondergetekenden aan op een snelle uitbreiding van de mogelijkheden voor vluchtelingen om als student of gastonderzoeker hun academische carrière voort te zetten. Wij roepen medewerkers bij universiteiten en hogescholen en studenten op om dit initiatief te steunen en bij te dragen aan initiatieven om vluchtelingen te integreren in de academische gemeenschap. Wij vragen de besturen van hogescholen en universiteiten, en de KNAW om met spoed beleid te ontwikkelen, bureaucratische obstakels uit de weg te ruimen, geld en faciliteiten beschikbaar te stellen en initiatieven vanuit personeel en studenten te ondersteunen. Organisaties als de VSNU en NWO wordt ook gevraagd hun medewerking te verlenen en te helpen coördineren. Van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen verwachten wij materiële en politieke steun.
De afgelopen maanden en weken hebben wij met ontsteltenis kennis genomen van het onvermogen van de Europese regeringen en de Europese Unie om adequaat en eensgezind te reageren op de toestroom van vluchtelingen en de groeiende humanitaire ramp. Gelukkig zijn burgers in het ontstane vacuüm gesprongen en zijn er in de afgelopen dagen tal van particuliere en collectieve initiatieven ontstaan.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Dhjana

De petitie.