Vluchtelingen? Het grote wegkijken van de eigen verantwoordelijkheid!

aleppoTenenkrommend vind ik de discussie over vluchtelingen. Tenenkrommend, omdat het getuigt van een kortzichtigheid vanjewelste, een groot gebrek aan historisch besef en het grote wegkijken van de eigen rol in de vluchtelingenstromen. Ook de media verzwijgen veelal het oorzakelijke verband tussen onze rol in de oorlogen en de vluchtelingenstromen. Jeroen Pauw deed een voorzichtige poging tijdens een gesprek met Buma, maar daar bleef het bij.

In deze discussie vallen me een aantal zaken op. Men geeft ISIS de schuld van alles, men wijst naar andere landen die de vluchtelingen moeten opvangen, behalve Israël dan, en verzint allerlei argumenten om maar niets te hoeven doen aan de opvang van oorlogsslachtoffers. Ik vind dat zeer kortzichtig en eigenlijk gewoon kwalijk. Zeker omdat de Haagse politiek daar grotendeels voeding aan geeft met haar uitlatingen en gedrag. Men vergeet gemakshalve dat de oorlogen en de armoede daar zijn veroorzaakt door ons gedrag in het westen.

Over de armoede kan ik kort zijn, want we willen gewoon niet de echte prijs betalen voor producten. Het moet allemaal goedkoop en dat daar mensen geen bestaan mee kunnen opbouwen boeit menigeen niet. Een smartphone, gemaakt met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, kost dan snel het dubbele. Rozen uit Kenia kosten dan al snel het drievoudige. Dat willen we niet toch? Goedkoop, goedkoper, goedkoopst! Daar krijg je overigens ook die “gelukszoekers” van. Gek hè? Ze hebben tegenwoordig ook internet en zien dan hoe wij verzuipen in de welvaart over hun rug. Jan Pronk zei het al in de jaren 70: brengen we daar geen welvaart, dan komen ze het wel halen. Maar dit even terzijde.

Dan de vluchtelingenstroom. Die is het gevolg van ons westerse gedrag in die regio. We steunden systematisch foute leiders. En luisterde de ene dictator niet genoeg meer, dan financierden we wel weer een soort van staatsgreep. En lukte dat niet dan begonnen we gewoon oorlogen op basis van pertinente leugens. Zo vielen we dus op basis van leugens Irak en Afghanistan binnen. Verder bombarderen we gewoon wat landen waar we het even met de leiders daar oneens zijn, liefst met drones. We kiezen daar iedere keer partij en verliezen vervolgens de oorlog en laten een puinzooi en een nieuwe burgeroorlog achter.

Kijken we verder terug dan zien we dat de VS constant in oorlog is. Nooit een oorlog wint, maar gigantisch veel doden en gewonden en in puin gegooide steden veroorzaakt. Wij steunen dat steeds braaf. Iedereen is Vietnam, Cambodja en Laos vergeten. We hadden als westen daar niets te zoeken, ze bedreigden ons niet, maar we wilden regimechange. Dit herhaalde zich nog maar eens in Irak, Afghanistan en Libië. Het heeft miljoenen doden tot gevolg gehad! En daar plukken we nu de wrange vruchten van. Daar bovenop komt nog eens het volproppen met wapens van discutabele strijdgroepen in Syrië. Overigens is eigenlijk nog vrijwel nooit een oorlog gewonnen door degene die ‘m begon. Een oorlog beginnen is dus zinloos en alleen maar wreed.

In Irak zijn volgens registratie in de oorlog met “the coalition of the willing” tenminste zo’n 1 miljoen doden gevallen aan Iraakse zijde (bron: BBC). Vooral burgers! Dat wordt constant vergeten in de discussies! Verder raakten ruim 4 miljoen mensen ontheemd. Vervolgens worden er door de Amerikanen opnieuw leiders neergezet die aan het onderdrukken van de bevolking slaan, waardoor er een nieuwe burgeroorlog ontstaat met door onszelf geleverd wapentuig. Daar kiezen we opnieuw partij en gaan er weer flink op los bombarderen. Die 1 miljoen Iraakse doden zijn nog niet genoeg?

De vluchtelingenstromen zijn dus een direct gevolg van ons eigen westerse hegemoniale gedrag. We zijn echter niet bereid om de gevolgen te accepteren van ons eigen gedrag. Wel 6.000.000.000.000 (zesduizendmiljard! Bron: Welingelichtekringen.nl) uitgeven aan dood en verderf, maar schrikken van vluchtelingenstromen die een fractie kosten van dit bedrag.

Vervolgens vertellen onze leiders dat de vluchtelingen in de regio moeten worden opgevangen. Dat gebeurt allang, maar dat zien we even niet. Ook zijn we niet bereid om de vluchtelingen daar een echte helpende hand toe te steken. Tevens sommen de leiders landen op waar het wel zou moeten. Daar staat nooit Israël bij. Toch een buurland van Syrië en dus ook in de regio. Hoe komt dat toch? Waarom praat niemand daarover? Allerlei landen moeten dat wel, zeggen ze, maar nooit Israël! Wonderlijk! Erger nog, je krijgt haattweets als deze, als je de vraag durft te stellen:

Misschien is dit nu eindelijk een wake-up call voor ons allen. Je kunt wel stoer oproepen tot oorlog, wat sowieso verschrikkelijk is, maar dan moet je ook wel gelijk beseffen dat er miljoenen mensen op de vlucht slaan. Mensen die intussen ook de beschikking hebben over social media waar ze zien dat opvang in de regio uitzichtloos is. Als je een oorlog begint ben je daar verantwoordelijk voor! Daar mag je niet van wegkijken en de buurlanden ermee opzadelen. Wellicht verklaart dat ook het gebrek aan hulp van de buurlanden. Zo van: het is jullie westerse oorlog, los het ook zelf maar op.

Kortom: stop met wegkijken voor onze eigen rol in de oorlogen en neem de verantwoordelijkheid. Vang ruimhartig de vluchtelingen op. We betaalden immers ruimhartig het wapentuig en de regimes waar ze slachtoffer van zijn. Verder gewoon stoppen met het voeren van oorlogen. Je wint ze immers nooit en het leed is gigantisch!

Volgens mij kon je met die 6.000.000.000.000, die de Irakoorlog tot op heden kostte, de armoede voor een groot deel de wereld uit helpen en heel veel problemen voorkomen en oplossen. Alleen is de vraag: wanneer snappen de politiek leiders dat nu eens.

En voor de media: Leg nu eens keer op keer het verband tussen de vluchtelingenstroom en onze eigen rol in al die verschrikkelijke oorlogen. Nu komen politici er super makkelijk mee weg!