Vlooien in rapport-Melkert

De commissie-Melkert heeft in opdracht van de PvdA een rapport geschreven over de crisis en remedies ervoor. Het rapport is gemakkelijk af te kraken. Dat heb ik eerder al gedaan: Toch heeft die Melkert wel sjans. Overigens zal het rapport volgens mij niet direct in een onderste bureaula verdwijnen. Daarvoor hebben te belangrijke PvdA-bobo’s er aan meegewerkt. Voorts moeten in het rapport toch ook zinvolle dingen staan, de samenstellers van het rapport zijn per slot van rekening niet van lotje getikt. Een aantal daarvan, de mijns inziens meest relevante opmerkingen vlooi ik eruit. Deze selectie betekent niet dat het grootste deel van het rapport geen onzinnige neoliberale shit bevat.

Globalisering is geen vraag of optie. Ze is deel van ieders dagelijks leven. (p. 4)

Inderdaad is de impact van globalisering zeer tastbaar.

Er treden verschuivingen op in machtsverhoudingen, die met name de centra van financiële besluitvorming (ministeries van financiën, centrale banken, het IMF) machtiger maken ten kosten van in de naoorlogse wederopbouw aanvankelijk sterke centra van sociale ordening of pressie (ministeries van sociale zaken, vakbonden, de ILO (Internationale Arbeidsorganisatie)). (p.9)

Dit is een uitvloeisel van de huidige neoliberale vorm van globalisering. Daartegenover moeten we een sociale vorm stellen.

Evenwel een groot land [Duitsland] met een enorm structureel overschot op de lopende rekening exporteert niet alleen producten. Het exporteert ook bankroet en werkloosheid, in het bijzonder indien hier kortlopende schulden tegenover staan. (p. 11)

Over het Duitse handelsoverschot heb ik vaker bericht, onder andere: Duitsland exporteert te veel.

Handel zit gebakken in ons genenpakket, zoals marktplaats.nl of ebay.com dagelijks laten zien. (p. 14)

Op de functie van de markt hoop ik later op terug te komen. Zoals het hier is geformuleerd, is het een dooddoener, maar waarschijnlijk heeft Melkert het belang van handel willen onderstrepen.

Voortgaande liberalisering is een makkelijke politieke oplossing. Het vergt minder: een kleinere overheid die reactief optreedt, geld spendeert om banken overeind te houden om de markten te laten werken en die sociaal beleid terugvertaalt naar sociale vangnetten en de rol van families benadrukt. (p. 17)

Liberalisering is niet alleen de makkelijkste politieke oplossing. Het is zo dat links geen overtuigend sociaal politiek antwoord op de globalisering heeft.

In termen van de opdracht aan de Europese instellingen betekent dit het volgende:… (p. 19)

Melkert begint met Europese zaken voorop te stellen.

In het verlengde hiervan menen wij dat Nederland in samenwerking met andere Europese landen erop zou moeten aandringen dat volledige werkgelegenheid en fatsoenlijk werk ook een hoofddoelstelling wordt van internationale economische samenwerking… (p. 20)

Nogmaals, zoals verderop vaak in het rapport, Europa eerst.

Bij internationale druk op de tarieven voor de vennootschapsbelasting… (p. 26)

Melkert geeft aan dat de bedrijfsbelastingen laag gehouden worden vanwege zogenoemde internationale concurrentieoverwegingen.

In het licht van de sterk gegroeide inkomensongelijkheid heeft de concentratie van kapitaal bij internationaal opererende ondernemingen en zeer vermogende particulieren een alarmerende omvang bereikt. Er is een steenrijke elite ontstaan die nergens belasting betaalt. (p. 31)

Over belastingontwijking is op Krapuul al talloze malen geschreven. Bvb. Rondje belastingvrij

De exodus is gestart in de chemische, automobiel en staal industrieën. Als Europa niet van koers verandert, zal dat proces versnellen en op een bepaald punt niet meer omkeerbaar zijn. (p. 35)

Een maatschappij kan zich niet slechts met dienstverlening bezighouden. Dat ondergraaft de economische basis. Een fundamenteel artikel hierover op Krapuul: Het tijdperk van factormobiliteit.

Er is een negatieve spiraal in beweging: een krimpend aantal mensen in loondienst moet een steeds groter deel van de belastingen opbrengen, waardoor ze nog duurder worden vergeleken met zelfstandigen. Werknemers financieren zo de uitholling van hun eigen positie en ook de uitholling van het draagvlak onder de sociale verzekeringen. (p. 59)

Belastingheffing ontwikkelt zich steeds schever.

In de Economische Monetaire Unie (EMU) is een structuurfout vastgelegd: hoewel de financiële sector zich in toenemende mate aan nationaal toezicht onttrok, kwam er geen Europese regelgeving voor de financiële sector. (p. 69)

Een bankenunie en verdere Europese financiële uniformiteit zoals euro-obligaties zijn hoognodig.

Maar moeten we ons ook uitdrukkelijk richten op semipublieke instellingen, zoals woningcorporaties, zorginstellingen en grote onderwijsinstellingen. (…) De maatschappelijk coöperatieve gedachte (een variant op “sociaal ondernemen” in de private sector) dient in alle gevallen voorop te blijven staan. (p. 77)

Daar heb ik al eens een ballonnetje over opgelaten: Socialisme anders, meer coöperatief.

Zoals we in dit rapport bepleit hebben is Europa samen zoveel sterker dan de lidstaten op eigen houtje, dat we ons in ons eigen belang moeten blijven inzetten voor meer cohesie tussen noord en zuid. (p. 87)

Nog een afsluitende opmerking voor het belang van Europese cohesie. Daar wil ik aan toevoegen dat het rapport de geesten langzaam rijp lijkt te maken voor een federalistischer EU. Zonder dat overigens expliciet te noemen. Als Melkert stelt: ‘De crisis moet nu, beter laat dan nooit, de mogelijkheid bieden om de Sociale Unie te vestigen die het gebouw van Europa van een veel steviger fundament zal moeten voorzien (p. 22)’, ontkom je niet aan democratischer controle via federalisme.

5 gedachten over “Vlooien in rapport-Melkert”

 1. Goede samenvatting van de meest belangrijke problemen en uitdagingen.

  Nu nog de Sumo-wedstrijd met de neoliberale VVD aangaan, anders blijft het een storm in een sociaal glaasje water.

 2. Goede samenvatting, hoef ik de op schrift gestelde zieleroerselen van een neo-liberale hansworst dus verder niet te lezen. Next.

 3. Hetontbreekt europa aan drie dingen die bijv. de USA wel hebben.
  1 Bankenunie
  2 Transferunie
  3 Politieke Unie

  Dit zijn de echte weeffouten de EU.

  De enige reden dat de euro het op de internationale valutamarkten t.o.v de dollar redelijk stabiel blijft heeft alles te maken met Q3, Quantative easing 3, Door het ongefundeerde bijdrukken van dollars zou de dollar in waarde moeten dalen. en fors ook. dat niet gebeurd of maar geleidelijk heeft te maken met het feit dat de ECB ook Quantative Easing toepast op beperktere schaal dmv. het ongelimiteerd opkopen van staatsobligaties op de 2e hands markt en dus Euros bijdrukt. Bijkomend effect is dat de lokale munten van de BRICS, Brazilie, Rusland, India, China en Zuid Afrika onder druk komen te staan. De yuan overigens nauwelijks. Gevolg is dat hun exporten moeilijker hun weg vinden naar Europa en Amerika. Dit is het echte handelsgevecht waarmee Europa en Amerika proberen zichzelf te beschermen en de economische groei in de BRICS proberen af te remmen. Mvrgr

 4. Opmerking: bij het vorige schrijfsel: Het onder druk staan van de munten van de BRICS moet hier gelezen als OPwaartse druk. Door de relatieve stijging van waarde van deze munten wordt hun export duurder t.o.v. DE EU en de USA. Mvrgr.

Reacties zijn gesloten.