Vlinders en bloemen onder hoogspanning

Op al haar 462 hoogspanningsstations in Nederland en Duitsland gaat netbeheerder TenneT de biodiversiteit helpen. TenneT gaat dit doen op basis van spectaculaire resultaten van een pilot op drie hoogspanningsstations in Nederland. Daaruit bleek dat natuurvriendelijk onderhoud van het terrein van deze stations leidt tot instandhouding van de insectenpopulatie tot wel 72 procent.
Het groen rond de stations werd minimaal vier maal per jaar helemaal gemaaid.

De grootste winst voor biodiversiteit is te behalen met het aanpassen van het maaibeheer. Op vrijwel alle stations wordt het groen vier maal per jaar in zijn geheel gemaaid. Hierdoor hebben bloemen en zeker de insecten weinig kans. In plaats daarvan wordt over gegaan naar ‘slingerend’ maaien voorgesteld.

– Lees verder bij de bron, Vlinderstichting