Vlinders en andere insecten profiteren van meerjarige vogelakkers

Uit nieuw onderzoek in Noord-Holland blijkt dat meerjarige vogelakkers een positief effect hebben op de aantallen dagvlinders, zweefvliegen en bepaalde soorten nachtvlinders. Deze kennis maakt het mogelijk om gericht te werken aan herstel van de insectenfauna in akkerlandschappen.
Vogelakker op Texel

In het Noord-Hollandse agrarisch natuurbeheer dat wordt uitgevoerd door agrarische collectieven, worden open akkers beheerd ten behoeve van akkervogels. Over het effect van akkernatuurmaatregelen op akkervogels als veldleeuwerik en grauwe kiekendief is reeds het nodige bekend door onder meer het baanbrekende werk van Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels. Maar van de effecten van vogelakkers op vlinders en andere bloembezoekende insecten weten we nog maar weinig. Dat terwijl er wereldwijde zorgen zijn over afnemende aantallen insecten.

– Lees verder bij de bron, Vlinderstichting