Vliegverbod boven Oostvaarderplassen om protesten te voorkomen

Een bericht als dit kan toch moeilijk serieus zijn, denk je, Maar het staat er: herten worden afgeschoten omdat luitjes het erg vonden dat de herten op natuurlijke wijze sterven. Dus moet er geknald worden:

Staatsbosbeheer gaat de komende tijd 1800 herten in de Oostvaardersplassen afschieten. De afgelopen winter stierf bijna 60 procent van de edelherten in de Oostvaardersplassen door voedselgebrek. Dat leidde tot fel protest.

NOS.

En je hebt protest dat tot knallen leidt en je hebt protest dat niet mag omdat er geknald wordt:

De luchtverkeersleiding heeft op last van het ministerie van Defensie een tijdelijk vliegverbod afgekondigd boven de Oostvaardersplassen en naastgelegen natuurgebieden, zoals het Kotterbos. Dat ongebruikelijke verbod geldt vanaf maandagochtend 7.30 uur tot 18 december 17.00 uur.

Het vliegverbod is aangevraagd door de politie, bevestigt een woordvoerder van de politie. “Dat hangt samen met het voornemen een deel van de hertenpopulatie af te schieten. We hebben zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen in verband met openbare ordeverstoringen die in het verleden ook al hebben plaatsgehad.” Het vliegverbod geldt tot een hoogte van 1500 voet en is bedoeld om kleine vliegtuigjes, helikopters of drones te weren.

Omroep Flevoland.