Vijftig keer meer microplastics in de oceaan tegen eind deze eeuw

In 2100 zal een kubieke meter oceaanwater 10-50 drijvende deeltjes microplastic bevatten, of vijftig keer meer dan vandaag. Hoewel deze gemiddelde concentraties beduidend onder de veilige concentratie van 6650 deeltjes/m3 voor oceanische ecosystemen liggen, zijn plaatselijke overschrijdingen nu reeds mogelijk. Kustnabije zeebodems en stranden daarentegen dreigen al vroeger ecologisch schadelijke concentraties te bevatten.

Een studie ‒ uitgevoerd door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), de Universiteit Gent en Universiteit Wageningen ‒ brengt voor het eerst cijfers bijeen van de globale belasting van de wereldzeeën met microplastics. De studie berekent en evalueert ook de impact op het oceaan ecosysteem, nu en tot 2100. Vanuit de huidige wereldwijde kunststofproductie (366 miljoen ton) en die tot 2100 (geschat op 13.514 miljoen ton, i.e. à 4,5 procent verwachte groei) is ingeschat hoeveel hiervan naar zee afvloeit en tot welke hoeveelheden microplastic (< 5 mm) dit onder invloed van fragmentatie leidt. Rekening houdend met de gekende verdeling over een drijvende (1 procent), naar de zeebodem zinkende (94 procent) en aanspoelende (5 procent) fractie, zijn hieruit gemiddelde concentraties van microplastics nu en in de toekomst berekend. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be