Vier mythes ontkracht over migranten die slecht Nederlands spreken

Bij onze zuiderburen heeft men weer eens een viertal mythes ontkracht die als het over taal en participatie gaat steevast op tafel komen en meestal gebruikt worden als wapen tegen immigranten.

Al jaren werkt Samenlevingsopbouw met huurdersgroepen in de sociale huisvesting. Daar ontmoeten we dagelijks mensen die een verschillende taal spreken. Samen zetten we activiteiten op om mekaar beter te leren kennen. ‘Nederlands’ speelt daar een belangrijke rol in.

Sommige activiteiten zetten specifiek in op het oefenen van de Nederlandse taal. We volgen het traject van mensen om er achter te komen waarom ze zoveel moeite hebben om het Nederlands onder de knie te krijgen.
Wij van Samenlevingsopbouw staan dus met onze beide voeten in de realiteit. De beleidsvoorstellen over boetes voor (kandidaat) sociale huurders die onvoldoende Nederlands spreken, vragen om een reactie uit die realiteit. We ontkrachten enkele mythes:

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be