Verzet tegen nieuw militarisme in Japan

In de luwte van het nieuws dat toch al niet zoveel buitenland kent wordt Japan, tot blijdschap van het regime in Washington, ondanks de (door diezelfde VS opgelegde) pacifistische grondwet, in sterke mate gemilitariseerd. Het Japanse leger mag in de toekomst buiten de eigen grenzen optreden, voor zogeheten vredesmissies. Aan agressieoorlogen, zo verzekert de minister-president, zal niet meegedaan worden. Alleen worden thans alle agressieoorlogen als vredesmissies aangemerkt, of als “humanitaire operaties”.

Dat op de straten in Japan het verzet tegen deze wetgeving doorgaat valt buiten het beeld van Nederlandse media. Het gaat om dagelijkse mobilisaties van vele tienduizenden die het zittende bewind als antidemocratisch afschilderen. (Uit het gelinkte artikel kunnen wij vernemen dat de huidige minister-president de kleinzoon is van een premier van een halve eeuw geleden. Klinkt democratisch…). Deze premier zinspeelt openlijk op “Chinese dreiging”.