Verzet tegen de Kultuurkamer op de universiteiten

Een opiniestuk over de “vermarkting” van de Vrije Universiteit dat achter de betaalknop van nrc.nl staat is hier in het Nederlands online voor niks te vinden.

Nogal grote titel:
VU-problemen spelen op alle universiteiten. De huidige bestuurscrisis is niet exemplarisch voor de VU, vinden de verontruste VU’ers. De volkomen uit de hand gelopen vermarkting van het academisch onderwijs en onderzoek speelt alle Nederlandse universiteiten parten.
Het is makkelijker te vinden in het gebruikelijke onbeholpen Engels van de hedendaegsche Nederlandsche universiteit waar dit voertaal moet zijn omdat de Markt dat vraagt, en het lijk mij van belang dat er helder geformuleerd wordt waar het om gaat. Het gewauwel over klanten, producten en concurrentie van universiteiten, iets waar deze instellingen nooit voor zijn opgericht. (De vraag die bij mij opkomt evenwel: die afschuwelijke managers met hun kletspraatjes zijn toch ook door universiteiten afgeleverd, na goedbetaalde baantjes belovende pretstudie?!)

Een eerder Manifest voor de Dekolonisatie van de VU en een toespraak.
Ik heb zelf kunnen constateren dat over de managerstypes met hun eisen wordt gesproken in termen van Kultuurkamer en over de welhaast onvermijdelijke medewerking als collaboratie. De kaalslag tegen de wetenschap gaat intussen onverdroten door.