Verontwaardiging over Venezuela heeft niets met mensenrechten te maken

De huidige kritiek op Venezuela heeft niets te maken met enige bezorgdheid voor mensenrechten of democratie. De lijst landen waar het nog veel erger is en die voluit door de Venezuela-critici worden gesteund is te lang om hun selectieve ijver enige geloofwaardigheid te gunnen. Hun echte motieven moeten elders worden gezocht.

Noam Chomsky zei het al: “Principes zijn universeel of zijn geen principes.” Wat hij bedoelt is dat je de eerlijkheid van een beweerd principe alleen kan testen aan zijn universele toepassing. Als een land, een politieke leiding, opiniemakers en mediacommentatoren stellen bezorgd te zijn over democratie en mensenrechten in een of ander land, kan je dat alleen ernstig nemen wanneer zij die bezorgdheid universeel toepassen op alle landen. Is dat niet het geval, dan kan het niet over de toepassing van een principe gaan maar moeten andere motieven worden gezocht.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be