Vermanende woorden van de tjiftjaf


Men zegt dat tjiftjaf onomatopeïsch is: het vogeltje roept zijn eigen naam.
Ik kan het er met de beste wil van de wereld niet uit opmaken.
Hij krijgt naar het lijkt antwoord van een heel andere vogel, waardoor hij even van zijn stuk is.

Het verschil tussen tjiftjaf en fitis nog even. Let niet op de kievit die ook nog even langsvliegt (of is het er meer dan een?).
Het verschil in zang is duidelijker dan het verschil in voorkomen.
De tjiftjaf komt uit het mediterrane gebied en is net even eerder in de Lage Landen dan de fitis. Het is de eerste lentebode als vogel.