Verlies van biodiversiteit oftewel: het dreigende grote uitsterven

De wereldwijde evaluatie over biodiversiteit van het Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) waarschuwt voor het massale uitsterven van planten en diersoorten als gevolg van menselijk handelen. De toestand van onze wereldwijde natuur is alarmerend. Greenpeace roept op tot urgente actie om de bossen en oceanen van deze aarde te beschermen en de landbouw en voedselproductie en -consumptie drastisch te hervormen.  

Het verlies van ecosystemen en biodiversiteit

Het IPBES rapport geeft een somber vooruitzicht voor de toekomst. Het belicht het enorme tempo waarmee de biodiversiteit in ecosystemen achteruit gaat. 1 miljoen planten- en diersoorten worden met uitsterven worden bedreigd, meer dan ooit in de menselijke geschiedenis. Op deze manier gaan we de wereldwijde 2020-doelstellingen voor de bescherming van onze natuur niet halen. Ook de internationaal omarmde doelen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s) – zoals voedselzekerheid, een gezond milieu en schoon water – komen in gevaar als de afname van biodiversiteit niet gestopt wordt.

– Lees verder bij de bron, Greenpeace