Verklaring Woonprotest over politieoptreden 12 september

Gisteren hadden we een geweldig protest en een krachtige mars. Maar we moeten bij iets anders stilstaan: na afloop van de mars hebben mensen geprobeerd een langdurig leegstaand woonhuis te kraken nabij de Dam. De ME heeft dat verhinderd en daarbij heeft de politie excessief geweld gebruikt. Zo is er onder andere met een stalen wapenstok op het hoofd van een persoon die al volledig ingesloten was geslagen. We zijn daar heel erg van geschrokken en veroordelen dit politiegeweld. Onze steun gaat uit naar de mensen die gewond zijn geraakt, trauma hebben opgelopen of in de cel zijn beland.

Laat het duidelijk zijn: wij zijn pro-kraken, dat zeiden we op het podium, dat zeggen we in de media en dat zeggen we nu dus nog steeds. Kraken moet gedecriminaliseerd worden, omdat het onderdeel is van het fundamentele woonrecht. Kraken speelt namelijk een belangrijke rol in de strijd tegen parasitaire beleggers die vele goede woonhuizen leeg laten staan. Het echte probleem is de prioritisering van de belangen van speculanten die niets om onze huisvesting en ons woonrecht geven. Kraken is het gevolg van onmenselijk wanbeleid.

We zijn achter de schermen ook bezig om hier concreet actie op te ondernemen en hier iets aan te doen want dit is onacceptabel.

Nogmaals onze diepe dank aan alle mensen die er waren, die er niet bij konden zijn maar ons wel steunen en onderdeel van de beweging zijn en iedereen die ons heeft geholpen. Dit moet een kantelpunt zijn. Dit is het begin van een nieuwe beweging.