Verklaring van Jeremy Corbyn aangaande coupplannen Blairites

Een groot deel van de parlementsfractie van Labour is geselecteerd door New Labour – oftewel, het thatcheriaanse deel van de partij, dat deze de afgelopen twintig jaar in zijn greep heeft gehad, de Blairites. Dat deel wil nu een coup plegen tegen een fractievoorzitter/partijleider die het niet gewild heeft, maar die een verpletterend mandaat (in zijn eigen woorden ook) heeft van de leden van de partij. Nadat op het moment van schrijven twaalf leden van zijn schaduwkabinet zijn opgestapt heeft Jeremy Corbyn  laten weten:

“Ons land staat voor een enorme uitdaging na de stemming van afgelopen donderdag ten gunste van een vertrek uit de Europese Unie. En de Britse mensen hebben het recht te weten hoe hun gekozen leiders gaan reageren.

Wij moeten samenkomen om de grote verdeeldheid die door de stemming is blootgelegd te helen. We moeten de beslissing die genomen is respecteren, langs democratische weg de regering verantwoordelijk stellen voor haar reactie, en we moeten er voor zorgen dat werkende mensen niet de rekening betalen voor de exit.

Geen van de twee vleugels van de Torypartij heeft een exitplan. Labour moet er nu voor zorgen dat onze hervormingsagenda centraal staat bij de onderhandelingen die voor de boeg liggen. Dit houdt mede de vrijheid in onze economie vorm te geven voor de toekomst en de noodzaak sociale en werknemersrechten te beschermen.

Een duidelijke boodschap van de stemming van afgelopen donderdag is dat miljoenen mensen zich buitengesloten voelen van een economisch en politiek systeem dat hen in de steek gelaten heeft en dat ons land geschramd heeft met een belachelijke mate van ongelijkheid.

Ik ben gekozen door honderdduizenden Labourleden en -aanhangers met een overstelpend mandaat voor een andere politiek.

Het spijt mij dat er mensen ontslag hebben genomen uit mijn schaduwkabinet. Maar ik ga niet het vertrouwen verraden van hen die voor mij gestemd hebben – of de miljoenen aanhangers over het gehele land die Labour nodig hebben om hen te vertegenwoordigen.

Degenen die het leiderschap van Labour willen veranderen moeten dit in een democratische verkiezing doen, waarbij ik kandidaat ben.

De komende 24 uur zal ik mijn schaduwkabinet opnieuw samenstellen en een leiderschapsploeg aankondigen die Labours campagne voor een eerlijker Brittannië een stimulans zal geven  en voor ons volk de beste resultaten binnen zal halen bij de onderhandelingen met Europa.”

Als de BBC al uitsluitend de Blairites het woord geeft valt er van de Nederlandse gelijkgeschakelde media al helemaal niets te verwachten – vandaar dat we maar even de verklaring van Corbyn in eigen vertaling bieden.