Verklaring Internationale Socialisten over Vluchtelingen Welkom protest

De demonstratie die we deze zaterdag met de coalitie Utrecht Bekent Kleur van plan waren in het centrum van Utrecht te organiseren onder de leus ‘vluchtelingen welkom’ mag van de burgemeester Van Zanen (VVD) alleen buiten het centrum doorgang vinden. Terwijl onze bondgenoten akkoord gaan met deze grove inperking van het recht op demonstratie, willen wij hier ons eigen standpunt naar voren brengen.

De gemeente stelt dat onze demonstratie een ‘controversieel karakter’ heeft. De brede steun voor het protest – van lokale afdelingen van de SP, GroenLinks en PvdA tot de Janskerk – is een belangrijke stap vooruit in een politiek klimaat waarin haat zaaien tegen vluchtelingen genormaliseerd wordt. Met de vage term ‘controversieel’ zet de burgemeester de mensen die opkomen voor solidariteit en menswaardigheid in een verdacht hoekje. De argumenten die de burgemeester hanteert om ons demonstratierecht in te perken zijn schandalig.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: socialisme.nu