Verdienmodel Rijksmuseum maakt gebruik van dwangarbeid

Dwangarbeid is nog maar een stapje verwijderd als op het kantoor van een dergelijk instituut “vrijwilligers” worden ingezet, waarmee de norm dat arbeid betaald dient te worden wordt geschonden.
Vooral een schandaal als men weet dat beroepspraatjesmaker Pijbes twee ton per jaar vangt uit de subsidietrog.

Zelfs voor Het Parool wordt dit te gortig: de krant biedt ruimte voor een opinieartikel Rijksmuseum bereikt nieuw dieptepunt.
En blijf vooral rondtoeteren dat “cultuur” een linkse hobby is.