Verdeel en heers in VVD-stijl

Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen lanceert de VVD een verkiezingscampagne met als motto: “doen”. (Vorige keer was het motto “normaal”). Mark Rutte figureert in spotjes met opgestroopte mouwen als doener bij uitstek.

De kern van de campagne is, net zoals de vorige keer, maar nu nog duidelijker, het creëren van tegenstellingen. Zij, de anderen, zijn nietsnutten en wij, de VVD-ers,  zijn de weldoeners.

Het ware gezicht van de VVD wordt zichtbaar.

Mensen van kleur, mensen met een beperking, sociaal zwakken in de samenleving worden gestigmatiseerd en belasterd. Daarbij bedient de VVD zich van insinuaties, verdachtmakingen en leugens, die ronduit stigmatiserend en beledigend zijn voor verschillende groepen in de samenleving.

I
“Wie houdt zich met de echte problemen bezig?” vraagt de VVD in één van de spotjes. Om dan te stellen:
“Je bent geen racist als je gezellig Sinterklaas viert.”

VVD verwijst naar de discussie over de racistische karikatuur van Zwarte Piet, de knecht van Sinterklaas. Mensen die op deze karikatuur wijzen worden er in dit spotje van beschuldigd, dat zij mensen die Sinterklaas willen vieren racistisch vinden. Dat is een verdraaiing van de werkelijkheid. Niemand heeft een probleem met Sinterklaas, maar er zijn wel mensen die een probleem hebben met de huidige racistische karikatuur in de Zwarte Pietfiguur.
De VVD maakt hier op onware gronden een groep mensen in de samenleving verdacht en kwalificeert hen als drammers.

II
“Wie geeft onze ouderen liefdevolle zorg?” is het thema van een ander spotje.

Hier creëert VVD een absurde tegenstelling tussen mensen die beleidsplannen schrijven en mantelzorgers.

In de ogen van de VVD zijn het de mantelzorgers, familie, buren en andere vrijwilligers die de zorg voor ouderen op zich moeten nemen. Dat zijn de doeners. Daar is geen beleid voor nodig en het kost ook geen tijd. Daar hoef je geen dik beleidsplan voor te schrijven en bij deze vorm van zorg heeft ook niemand een stopwatch nodig.
Hoewel…. De VVD heeft jarenlang gepleit, gedramd zeg maar, om geschreven beleidsplannen doorgevoerd te krijgen waarbij mantelzorgers worden gekort op hun inkomen en verpleeghuiszorg gedecimeerd.
Gelukkig kun je kiezen zegt Mark Rutte met zijn opgestroopte mouwen in het spotje. Kies je voor beleidsnotities en stopwatches of ga je wandelen met je ouders of grootouders?
Aan de kiezer wordt een valse tegenstelling voorgelegd, met als doel te verbloemen dat de VVD voor een groot deel verantwoordelijk is voor het uitkleden van zorg voor ouderen, daarbij die ouderen overgeleverd heeft aan eenzaamheid, onzekerheid en gevoelens van onveiligheid.

In de participatiemaatschappij worden ouderen die zorg nodig hebben afhankelijk gemaakt van onbetaalde en vaak overbelaste burgers. Om een dergelijk beleid op te zetten heb je zeker geen dikke beleidsnotities en stopwatches nodig. Een A4tje is genoeg.

De manier waarop de VVD in dit spotje de keuze om beleid te ontmantelen en de verantwoordelijkheid voor ouderenzorg over te laten aan burgers is een belediging voor al die burgers die daadwerkelijk die zorg geven aan hun medemens.

Met de opmerking over de dikke beleidsplannen krijgen en passant ook ambtenaren die zich bezig (moeten)houden met het maken van beleid een veeg uit de pan.

III

“Wie niet wil integreren moet zwaar gekort worden op zijn bijstandsuitkering.”

Wederom een smerige insinuatie richting groepen in de samenleving. Het is puur aanwakkeren van vreemdelingenhaat. Discriminatie op de arbeidsmarkt en etnische profilering zijn onder invloed van de VVD in de regering normaal gemaakt. Het getuigt van laag allooi om degenen die daardoor beperkingen ondervinden om mee te kunnen doen in de samenleving ook nog eens toe te werpen dat het hun eigen schuld is en hen uit te schelden voor profiteur.

IV

“Dit land is voor de doeners niet voor de profiteurs.”
Eenzelfde minachting wordt geëtaleerd voor gehandicapten. Waar de VVD spreekt over bijstand aan sociaal zwakken ontbreekt het aan normbesef. De VVD begrijpt niet dat mensen die minder kansen op de arbeidsmarkt hebben, recht hebben op ondersteuning. Liever betitelt zij hen als profiteur. Ook hiermee beledigt de VVD weer grote groepen Nederlanders.

Op Twitter verzucht iemand:
“Ik vind de grijns naast de beledigende tekst de haatdragendheid naar werklozen en arbeidsongeschikten, chronisch zieken, gehandicapten en getraumatiseerde mensen bevestigen. Deze man verdient het niet premier te zijn van alle Nederlanders!”

Iemand anders merkt op:
“Ik word werkelijk misselijk van de dubbele moraal van Mark Rutte. Onze zeer ernstig gehandicapte dochter heeft niet gekozen voor haar handicap en zou graag willen werken. Dat willen eigenlijk de meeste mensen in de bijstand.”

Dit is dus waar de VVD voor staat:
tweedeling, discriminatie, minachting en belediging voor wie niet tot haar gelederen hoort. De VVD is er alleen voor haar eigen kringetje. Een kringetje dat zich vaak genoeg onderscheidt, door waar ze anderen van beschuldigt. Dat is de VVD-manier om zichzelf vrij te pleiten.

Echter, voor de zoveelste keer op rij is de VVD weer de partij met de meeste en grootste schandalen.
Uit dit artikel van Vrij Nederland komt onderstaand citaat:

De VVD bedient zich van zelfverrijking op basis van fraude, oplichting, leugens en misleiding. Haar bestuurders vallen op door normoverschrijdend gedrag.

Gelukkig heeft u wat te kiezen.