Verbod op Zwarte Pieten

Intimidatie door Zwarte Pieten in de binnenstad tegengaan

De laatste weken zijn kleine groepen Zwarte Pieten actief in de Randstad, vooral in de binnensteden. Soms bij Sinterklaas-intochten, maar ook los daarvan. Ze zijn leden van radicaal-rechtse groepen zoals Pegida, NVU, Voorpost, en Identitair Verzet. Ze intimideren mensen op straat, met name ouders van kleine kinderen. (Mogelijk hebben ze het gemunt op kinderen die niet zwart geschminkt zijn.) Ze delen ook propaganda uit aan kinderen, bijvoorbeeld kleurplaatjes met de logo van Identitair Verzet.

De Zwarte Pieten proberen ook tegenstanders te intimideren. Ze zijn binnengedrongen bij een anti-discriminatie bureau, bij een ‘pietenvrij’ school, en ze probeerden binnen te dringen bij de woning van Sylvana Simons. Het is een kwestie van tijd voordat ze fysiek geweld gebruiken.

In Amsterdam, probeerde een groep Zwarte Pieten onder leiding van Pegida-voorman Edwin Wagensveld in de Leidsestraat de aankomst van de zwarte ‘Nieuwe Sint ‘ te verstoren. De meest actieve groep Zwarte Pieten staat onder leiding van rechtse activist Hugo Kuijper (ex-Pegida).

Pegida is een Duitse anti-Islam groepering. Edwin Wagensveld, een Nederlandse wapenhandelaar die in Duitsland woont, werd daar bij Pegida actief. Later heeft hij een Nederlandse tak opgericht. Deze wordt als ‘extreemrechtse’ groepering opgenomen, in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid).

De NVU, Nederlandse Volksunie, was in de jaren ’70 een klassieke neo-Nazi groepering onder leiding van Joop Glimmerveen. Het werd al in 1978 verboden, maar het verbod werd niet ten uitvoer gebracht. Later werd het overgenomen door een jongere generatie rechtse activisten, onder leiding van Constant Kusters.

Voorpost is een Vlaams-nationalistische groepering, met enkele aanhangers in Nederland. Ze bepleiten een Groot-Nederland, dat Nederland, Vlaanderen, en delen van Frankrijk zou omvatten. Voorpost gebruikt agressieve actievormen om de aandacht te trekken, bijvoorbeeld het verstoren van bijeenkomsten en plechtigheden, en ze zijn niet bang om daarbij aangehouden te worden. Ze zijn onlangs als Zwarte Pieten in Utrecht opgetreden……

lees verder en stem bij Stem van Centrum