Verbod op nertsenfokkerij rechtsgeldig verklaard

Er is gezegd dat de nertsenfokkerij niet rendabel was en dat er dik geld bij moest, het was bijna liefdadigheid. Toen er toch een slap verbod kwam, dat pas in 2024 van kracht wordt, besloot de sector te kijken of het toetsingsverbod op wetten niet gepasseerd kon worden. Vandaag was de uitspraak.

Het gerechtshof Den Haag heeft op 10 november 2015 bepaald dat de wet die het houden en doden van nertsen verbiedt rechtsgeldig is. De rechtbank had eerder geoordeeld dat deze wet ongeldig was, maar het hof heeft dit vonnis in hoger beroep vernietigd.

De ‘Wet verbod pelsdierhouderij’ is op 15 januari 2013 in werking getreden. Op grond van deze wet is het verboden pelsdieren (zoals nertsen) te houden of te doden voor de productie van bont. De reden voor deze wet is dat de wetgever het ethisch niet verdedigbaar vindt dat dieren worden gedood voor een luxeproduct als bont. In de wet is bepaald dat het verbod voor bestaande nertsenhouders pas met ingang van 1 januari 2024 geldt. Bestaande nertsenhouders mogen hun bedrijven dus tot die datum voortzetten. Daarna moeten ook zij stoppen. Deze overgangstermijn is bedoeld om nertsenhouders de gelegenheid te geven door hen gedane investeringen terug te verdienen.

Verder lezen.