Vegetarisch zorgcentrum moet weg van immer terugtredende overheid

We merken het bij uitstek dezer dagen: de overheid heeft het knap druk met terugtreden en ons allen onze eigen broek op te laten houden. Of het er om gaat minvermogenden voor nog steeds forse premie naar speciaal op te leiden of te selecteren tweederangsartsen te laten verwijzen, of om het via regelgeving onmogelijk te maken speciale bejaardenhuizen – ach pardon, dat klinkt niet politiek correct, het moet natuurlijk verzorgingshuizen zijn, we schaffen alles af maar wel onder de juiste eufemismen – bejaardenhuzien dus, op te heffen, geen moeite is te veel.
Uiteraard vindt Het Regime dat Nederland echt niet in staat is een vegetarisch zorgcentrum te herbergen.

Ik leg u nog wel eens uit wat mijn speciale band is met speciaal de naamgever van het vegetarische zorgcentrum Felixoord, Felix Ortt.

Ik wil u nu verzoeken te tekenen voor het behoud van Felixoord.

Het weblog verbonden aan de actie “Felixoord blijft”.