Vandaag in Polen: een nieuwe ronde van protest tegen abortusbeperking

parasolekOmdat het voor de Poolse regering blijkbaar nog steeds niet duidelijk is dat je als overheid met je poten van de lichamen van je vrouwelijke burgers af te blijven hebt, vinden vandaag in het hele land opnieuw demonstraties plaats. Ditmaal tegen het voornemen om alsnog te komen tot een wet die het vrijwel onmogelijk maakt om een legale abortus te krijgen in Polen. Nadat eerdere massa-demonstraties ervoor zorgden dat een eerder wetsvoorstel sneuvelde is de machthebbende radicaal-conservatieve partij in relatieve stilte verdergegaan met voorbereidingen om er alsnog een forse beperking van het toch al zo beperkte  recht op zelfbeschikking van de Poolse vrouw doorheen te drukken.

Poolse oppositie en feministische organisaties hebben aangegeven niet te zullen rusten voordat dit onzalige plan de wereld uit geholpen is. Daarom is opgeroepen tot een nieuwe ronde van protesten van vrouwen en hun bondgenoten (lees: iedere Poolse vent met meer verstand dan gevoel voor traditie…)

Hierbij staan een drietal speerpunten centraal:

– Nee tegen minachting en geweld tegen vrouwen.

– Nee tegen de inmenging van de kerk in de politiek en de intieme levenssfeer van alle Polen.

– Nee tegen de  afbraak van het onderwijssysteem.

De demonstranten eisen dat vrouwen worden behandeld als de zelfstandige en verstandige menselijke wezens die ze zijn, en een einde aan gedrag van de overheid dat iedereen kan bepalen wat vrouwen dienen te doen met hun lichaam behalve zijzelf.

Verder eisen ze dat de in de Poolse grondwet vastgelegde scheiding van kerk en staat wordt gehandhaafd. Zo eisen ze een einde aan religieuze indoctrinatie in het onderwijs en een einde aan de steeds duidelijker wordende verstrengeling van de machthebbers in PiS en de leidende figuren in de Poolse katholieke kerk. “Over religie willen we praten in de kerk, niet in het Parlement!” Ook belangrijk: een einde aan het financieren van de kerk uit de belastingopbrengst.

Tenslotte eist men een einde aan de door de overheid geforceerde ‘onderwijsvernieuwing.’ Hiermee wordt de vervanging van neutraal en wetenschappelijk verantwoord lesmateriaal door door de Poolse overheid goedgekeurde propagandamaterialen bedoeld. Er moet een einde komen aan de pogingen een systeem te ontwikkelen waarin geschiedvervalsing, politieke willekeur, en Bijbelse vooroordelen de plaats innemen van feiten.

Zoals uit deze standpunten valt op te maken heeft de overheid zich door haar gedrag de woede van dat deel van het volk dat toekomst- en realiteitsgericht is op de hals gehaald. Het valt te hopen dat in deze de mensen met een greintje gezond verstand de slag om de beschaving zullen winnen. Als PiS haar zin krijgt dreigen er namelijk weer eens duistere tijden voor het Poolse volk.
We kunnen in ieder geval hoop putten uit de woorden van Gudrun Jonsdottir, een van de IJslandse vrouwen betrokken bij de Vrouwenstaking op 24 oktober 1975: “Deze gebeurtenis heeft IJsland gevormd  […] Veel vrouwen vertellen me dat het onmogelijk zou zijn in hun land. Hoe weet je dat? Heb je het al geprobeerd? […] Toen ik op dezelfde plaats als nu, in het centrum van Reykjavik stond, met 25 000 vrouwen, realiseerde ik me dat niets zal zijn zoals het was. […] Poolse zusters, doe alles wat je kunt om de situatie in uw land veranderen. ” Het is in het verleden al eens gelukt om gezond verstand te laten overwinnen, waarom niet nu?