Van spilvarken tot revolutie?

Een systeemwissel uit het neoliberale kapitalisme, die moet er komen. Maar hoe? Dat is de vraag en tevens de zoektocht die Stephen Bouquin onderneemt in ‘Helemaal anders’. Hij weerlegt in dat boek deskundig en helder enige politieke dooddoeners, analyseert de hegemonische positie van het neoliberalisme en gaat op zoek naar strategische hefbomen in de richting van een ecosocialistische samenleving. ‘Helemaal anders’ is een boek dat een brede linkerzijde uitnodigt om verder na te denken – en de resultaten daarvan om te zetten in daden.

Socioloog, syndicalist en publicist Stephen Bouquin is al jaren actief in sociale bewegingen. Hij bundelt nu zijn politieke inzichten in Helemaal anders. Na enkele Franstalige publicaties – hij is hoogleraar aan de Universiteit van Evry-Parisud – is dit zijn eerste Nederlandstalige boek. Het verschijnt in eigen beheer.

De titel Helemaal anders slaat blijkbaar niet alleen op een systeemwissel, maar volgens de cover ook op de manier waarop de sociale strijd gevoerd moet worden: helemaal anders dan vroeger. Het boek bestaat uit drie delen.

In ‘Het leugenpaleis’ neemt de auteur negen neoliberale clichés in de aard van ‘we leven boven onze stand’ op de korrel. Via cijfers zet hij daar de verborgen werkelijkheid tegenover. Neem het fenomeen van de zogenaamde fiscale uitgaven of ‘minderontvangsten’, d.w.z. de 55 miljard die de overheid zichzelf en de samenleving ontzegt, terwijl ze het omgekeerde zou kunnen en moeten doen. Reken daar dan nog volgens de studie van Robert Plasman de 30 miljard euro belastingsfraude en dan kom je aan 85 miljard euro of 25 procent van het BBP dat de overheid verliest en dan krijgt ‘we leven boven onze stand’ een heel andere invulling.

In het tweede deel ‘Het neoliberalisme ontbloot’ onderzoekt Bouquin het ontstaan van het neoliberalisme (volgens hem in de eerste plaats als een reactie op de grote depressie van 1929), hoe het de werking van onze democratische instellingen veranderd heeft en welke gevolgen het heeft op maatschappelijk en ecologisch vlak. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be