Van Sanskriet tot schaamhaar

Het is geen trend van 2014 in het bijzonder, reden waarom ik er even een apart Praatje voor bij of in de Open Haard van maak.
De evolutiegedachte is ontleend aan de ontdekking van de verwantschap tussen talen – taalgroepen. Toen “westerlingen” zich gingen verdiepen in het Sanskriet (een verdiepen dat dan weer niet los te denken is van koloniale overheersing) ontdekten zij de overeenkomst tussen deze oude taal en bijvoorbeeld het Latijn en Grieks, de “klassieken”. De classificatie Indo-Europees (eerst nog Indo-Germaans) ontstond [ja, ook de wetenschap is onderhevig aan evolutie, maar dit nauwelijks terzijde]. Men kan op grond van de verwantschappen een oertaal construeren waaruit alle talen van Bengaals tot en met IJslands uit voortgekomen zijn. Het blijft intelligent raadwerk, althans we mogen hopen dat het intelligent is – ten aanzien van het Grieks heb ik reconstructies gezien die mij toch behoorlijk doen fronsen maar men mag mij desgewenst onbevoegd verklaren.

De evolutie van verwante talen is tot Het Volk doorgedrongen, in die mate dat je nog wel eens kunt lezen dat dit of dat Nederlandse woord uit het Sanskriet komt. Dat is nogal onzinnig omdat vast lijkt te staan dat het Sanskriet niet “de” oertaal is. Een oertaal waarvan het de vraag is of wij die ooit zullen kennen.
De evolutie van talen bracht mensen op het idee van evolutie in het leven: planten- en dierenwereld. Darwin was daar niet de eerste mee, Lamarck was hem voor en of het besef niet eerder gedaagd heeft is de vraag. Mij lijkt het al door te schemeren in de classificatie van Linnaeus. Maar goed, de evolutiegedachte (ik huiver al bij het woord “evolutieleer” om redenen die ik zo zal noemen) houdt niet in dat “de mensen van de apen afstammen” maar dat zij gemeenschappelijke voorouders hebben. Net als met het Sanskriet is hier het Volkse denken met de voorzichtigheid van de wetenschap op de loop gegaan. Tot en met de Grote Liefde voor de bonobo van dezer dagen, de aap die moet aantonen hoe normaal homoseksualiteit is bij mensen. De behoefte aan normaalzijn is slecht te bestrijden blijkbaar. De Volkse Wetenschap ten aanzien van de genetica laat ik nu maar rusten – zij ligt in het verlengde van het apendenken.

Het griezelige van “evolutieleer” is dat hier het vermeende resultaat van de evolutie als bewijs van het leven in de beste aller werelden wordt opgevoerd. Het “wetenschappelijk” racisme is er op gebouwd, het sociaal-darwinisme waar het huidige dominante zogenaamde neoliberalisme op steunt evenzeer. De pseudowetenschappelijke onderbouwing van de bewering dan het Nu Eenmaal Niet Anders Kan dient bestreden te worden maar of dit in Het Openbare Debat gebeurt is nog maar nauwelijks een vraag. Hoezeer ook de wetenschappelijke kennis van “het westen” schatplichtig is aan de islamitische wereld, er wordt lustig rondgestrooid met de bewering dat “de islam” antiwetenschappelijk is en garant staat voor stilstand. Hier komen we bij “de meeste stemmen gelden” in de Volkse Wetenschap en bij iets wat mij speciaal opviel voor 2014.

Het schijnt trendy te zijn (een woord waar het Trendy Type bij ineenkrimpt) een soortement baardje te laten staan voor heren tot bepaalde leeftijd. Daarentegen – een peiling van de Volksche Haat- & Lasterbode die altijd nog zo graag trendy wil lijken wijst het uit – vindt “de meerderheid” schaamhaar “niet sexy”. En zoals u hoort te weten: de Meerderheid Heeft Altijd Gelijk. Althans, sinds we in de beste aller werelden leven, want de zon draait niet om de aarde al dacht ooit De Meerderheid van wel. De Trendy Bijlage van de Bruine Bode wist stemmen te melden die het een vervelende fout van de Evolutie noemden dat schaamhaar nog bestaat want dat moet je maar verwijderen, wat een karwei. Nu, dit vond ik een treffend voorbeeld van Volksche Wetenschap anno 2014. Hoe lang is het helemaal geleden dat een ChristenUnie-minister van kindertjes wilde laten registreren wanneer de eerste haartjes zich in hun kruis aandienden? Voor degenen die de rijksvoorgeschreven dosis geheugenverlies hebben geslikt wil ik het nog wel vermelden: dat was onder het laatste kabinet-Balkenende, 2007-2010. Oei, dat is lang geleden zeg!

Jawel, schaamhaar is de truc van de evolutie die aangeeft of een mens geslachtsrijp is (net als die baardgroei bij menselijke mannetjesdieren). Het is de wereld op zijn kop zetten dit een fout te noemen. Maar in de beste aller werelden moet de wereld eigenlijk voortdurend op zijn kop gezet worden.
Dat zal in het nieuwe jaar helaas niet anders zijn. Maar toch de beste wensen evengoed.