Van Rey: ‘Rancuneuze ondernemer tipte justitie’

Het is één groot complot tegen de VVD. Fred Teeven werd volgens hemzelf pootje gelicht door criminelen die met hem af wilden rekenen (ja, had dan gewoon wèl het goede bedrag genoemd als je dat wist, Teeven. Blijkbaar waren er redenen om dat niet te doen), en Jos van Rey beweert nu dat er een rancuneuze ondernemer achter de tip zit die hem voor het gerecht bracht.

Maar natuurlijk. Het OM trekt je hele administratie leeg, begint een zaak die wel een jaar voorbereiding kost en ook nog vele maanden daarna in beslag neemt op basis van een dubieus tipje van een of andere ondernemer:

Hij vertelde toen dat Walraven één van de 33 bedrijven was die de verkiezingscampagne van de VVD-Roermond financieel ondersteunde. Dat zou één keer zijn gebeurd. “U kent die naam wel”, sneerde Van Rey toen naar het Openbaar Ministerie.
(…)
Volgens hem is de ondernemer de informant geweest die de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE) en Dagblad De Limburger heeft getipt. In het interview zegt Van Rey dat de man het gemeentebestuur van Roermond verwijt dat zijn bedrijf failliet is gegaan. “Dat is niet terecht, maar hij kondigde aan dat hij me wilde terugpakken”, aldus Van Rey. (1Limburg)