Van de Flevopolder tot de QAnon-complotten

We kennen Francisco van Jole als de chef van de opiniewebsite JOOP, maar een kleine drie decennia terug schreef hij voor De Volkskrant. Onlangs vond ik een artikel van hem uit die tijd.

In 1993 deed van Jole voor VK verslag van een hackersbijeenkomst ergens in de Flevopolder. Hij sprak daar met Robert David Steele, een voormalige case officer van de CIA. Anderhalve maand eerder vertrok Steele bij de Amerikaanse inlichtingendienst. Hij had zijn status bij de CIA echter behouden, ‘met alle privileges van dien’, zo stelde van Jole.

Van Jole overwoog dat de CIA de bijeenkomst in de Flevopolder als selectieprocedure gebruikte voor een symposium later in 1993 te Washington en dat Steele om die reden naar Nederland was gekomen.

OSINT

Francisco volgde het adagium ‘eens CIA altijd CIA’. Terecht enerzijds, want zo gaat het erg vaak. Alleen niet met Robert David Steele, want hij verliet de CIA als gevolg van een conflict. De inzet daarvan bestond uit Steele’s overtuiging dat de CIA het ouderwetse spionnenwerk beter kon beperken, om in plaats daarvan informatie uit open bronnen op internet te halen. Open Source Intelligence (OSINT) met andere woorden. Tegenwoordig is dat heel normaal. Niet alleen voor inlichtingendiensten, maar ook voor onafhankelijke onderzoeksinstanties. Het open source onderzoek van Bellingcat inzake de ramp met MH-17 bijvoorbeeld.

Met een internet dat nog niet was wat het later werd zag de CIA niets in de plannen van Steele. Dus toen hij in 1992 een congres organiseerde rond OSINT waren zijn bazen in Langey Virginia onaangenaam verrast. Zij verzekerden hem ervan dat hij een tweede congres beter uit zijn hoofd kon zetten. Steele hield echter voet bij stuk, verliet de CIA en begon voor zichzelf. Zijn komst naar de Flevopolder in 1993 zal daar alles mee te maken hebben gehad.

VIPS

Een decennium later bleek dat Robert David Steele meer connectie had met Nederland. In 2003 verscheen zijn boek Peacekeeping Intelligence: Emerging Concepts for the Future, dat hij samen schreef met de voormalige medewerker van de marine-inlichtingendienst Wies Platje en waarvoor de Rusland-deskundige Ben de Jong het voorwoord voor zijn rekening nam.

2003 was ook het jaar waarin de klokkenluidersorganisatie Veteran Intelligence Personal for Sanity (VIPS) werd opgericht door oud-medewerkers van Amerikaanse inlichtingendiensten die de vuile was buiten hingen over hun voormalige werkgevers. Als voormalig medewerker van de CIA die met onenigheid was vertrokken kreeg ook Steele de status van klokkenluider. Zo werd hij een prominent lid van VIPS.

Konijnenhol

Steele beperkte zich niet tot klokkenluiden over de CIA. Daarnaast verspreidde hij op extreemrechtse leest geschoeide complottheorieën waarbij hij buitenaardse toestanden niet uit de weg ging. Zo leek hij overtuigd te zijn van het bestaan van een geheim ruimtevaartprogramma, wat hem ook bij een Nederlandse complotwebsite aandacht opleverde. Daarnaast maakte hij zijn bizarre fantasieën wereldkundig bij InfoWars van Alex Jones, het Amerikaanse rolmodel van Robert Jensen. Ook was hij te zien op het door de Russische staat gecontroleerde nieuwskanaal RT. Daar werd hij geïnterviewd door Sean Stone, de zoon van de beroemde filmregisseur Oliver Stone die samen met zijn vader in een diep Russisch konijnenhol viel.

Daarnaast verscheen Steele bij het RT-programma Crosstalk van Peter Lavelle. Geen onbekende voor me die Lavelle. Hij is betrokken bij Unity4J, een door sympathisanten van Wikileaks-oprichter Julian Assange opgerichte organisatie. Om die reden noemde ik Lavelle in het eerder op Krapuul verschenen artikel De onfrisse verdedigers van Wikileaks-oprichter Julian Assange.

In ieder geval viel die Russische connectie van Steele in 1993 ook al op bij Francisco van Jole. Hij noteerde toen in ieder geval dat bij het symposium in Washington, waar Steele in de Flevopolder deelnemers voor selecteerde, ook vier KGB-kolonels aanwezig zouden zijn.

PizzaGate

Tijdens een interview dat The Guardian in 2014 met Steele deed benadrukte hij het belang van counterintelligence tegen pedofilie. Met dat laatste had Steele een irrationele obsessie. Hij zag werkelijk achter iedere boom een pedofiel staan. Merkel, Macron, of leden van het Britse Hogerhuis, hij benoemde ze stuk voor stuk tot ‘satanische pedofielen.’ Het zal dan ook niet verrassen dat Steele tot de promotors behoorde van de PizzaGate, het nergens op gebaseerde complotverhaal waarin Hillary Clinton en andere democratische politici nare dingen met kinderen deden in een kelder van een pizzeria in Washington.

Die Pizzeria had niet eens een kelder, maar dat feit kon niet verhinderen dat PizzaGate een belangrijke pijler werd onder de berichten op de obscure websites 4chan en 8chan van de Q Clearance Patriot. Dit anonieme personage nam vanaf op 28 oktober 2017 de authenticiteit van de objectieve werkelijkheid onder vuur met grote hoeveelheden desinformatie. QAnon, met andere woorden.

Nadat QAnon op de bagagedrager van de pandemie mondiaal was gegaan kreeg PizzaGate vat op menig voor dit soort gevaarlijke onzin ontvankelijke aardbewoner. Wanneer een malloot een politicus van pedofilie beschuldigt kun je er dan ook van uit gaan dat QAnon de bron is. Hetzelfde geldt voor wanneer extreemrechtse politici oproepen tot tribunalen. Ook dat is een stokpaardje van QAnon, bij voorkeur gekoppeld aan de doodstraf.

Steele kon zijn hysterie over ritueel misbruik uitleven als chief counsel van het International Tribunal of Natural Justice (ITNJ). Dit pseudogerechtshof is een initiatief van Sacha Stone, een weinig succesvolle rockmuzikant die ontdekte dat hij beter uit de verf kwam als leider van een new age-sekte gebaseerd op de vaak antisemitische complottheorieën uit de Q-hoek.

Sacha Stone was niet alleen een fan van Donald Trump, maar ook van Wladimir Poetin. Daardoor zal het ook niet verrassen dat Steele bij Sacha Stone de eerder genoemde RT-presentator Sean Stone (geen familie overigens) ontmoette. Alsmede David Icke, de Britse complotdenker die meent dat de wereld gecontroleerd wordt door hagedissen in een menselijke gedaante. Minder bekend is dat Icke ook complottheorieën opstelde over MH17, maar juist daarmee benadrukte hij zijn affiniteit met de Russische machtselite.

Steele was niet het enige lid van de klokkenluidersorganisatie VIPS bij het ITNJ. Daarnaast verbond ook de klokkenluider over de NSA William Binney zich aan Sacha Stones ‘gerechtshof’. Ook hem noemde ik al in het op Krapuul verschenen artikel De onfrisse verdedigers van Wikileaks-oprichter Julian Assange. Zoals ik daar schreef begon Binney in Nederland een onderneming met Arjen Kamphuis, de Wikileaks-medewerker die in 2018 onder merkwaardige omstandigheden verdween in Noorwegen. Een interessant terzijde bij dit alles is dat Binney in 2016 in het zonnetje werd gezet door Amnesty International.

Binney is niet de enige link met Nederland bij het ITNJ. Verder zien we daar Arno Reuser, evenals Steele een open source specialist. Reuser ontwikkelde de OSINT afdeling van de Nederlandse Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Opgeteld met zijn rol bij het ITNJ van de pro-Russische Sacha Stone mag dat een bijzondere combinatie heten.

Cicada 3301

Robert David Steele onderhield verder contact met de als ‘Defango’ bekend staande Manuel Chavez III. Defango gaat er prat op dat hij de Discord-groep startte waarmee QAnon begon. Daarnaast was hij verbonden aan Cicada 3301, een gecompliceerd internetspel waarover veel in nevelen gehuld is gebleven.

Wie de grondleggers van Cicada 3301 ook waren, vast staat dat zij vanaf 2012 hoog begaafde computernerds wilden rekruteren. Dat laatste doet denken aan de bijeenkomst in 1993 in de Flevopolder waar Steele deelnemers voor een symposium in Washington selecteerde.

Cicada 3301 was geïnteresseerd in slimmeriken met talent voor encryptie, ten einde systemen te ontwikkelen die gebruikt konden worden door klokkenluiders. Dat laatste werd bevestigd met de opdracht aan de deelnemers die er in slaagden de puzzels op te lossen. Zij werden uitgenodigd om een dead man’s switch te ontwikkelen. In deze context komt dat neer op een systeem dat bij een klokkenluider aanwezige informatie automatisch openbaar maakt wanneer hij of zij gearresteerd wordt of komt te overlijden.

RDS-DMS

Steele onderhield verder contact met de eveneens bij Cicada 3301 betrokken Thomas Schoenberger. Ook zijn naam valt in verband met QAnon. In het voorjaar van 2017 ontwikkelde Schoenberger naar eigen zeggen een puzzel die de basis vormde van QAnon, dat nog geen half jaar later van start zou gaan.

Ondanks hun contact hadden Steele en Schoenberger geen beste verstandhouding, al is dat in QAnon-kringen verre van uitzonderlijk. Conflicten waren en zijn daar aan de orde van de dag, met tal van juridische procedures als gevolg. Ook Steele begon een proces, tegen een concurrent binnen de complotgemeenschap in de VS. De uitkomst daarvan zal de voormalige CIA-functionaris echter niet meemaken, want hij kwam op 29 augustus 2021 te overlijden aan de gevolgen van Covid. Ironisch genoeg beriep hij zich er voor zijn dood op dat hij de eerste was die de pandemie een hoax noemde.

Een paar maanden na de dood van Steele verscheen een geheimzinnig account op Twitter: RDS-DMS, wat staat voor ‘Robert David Steele-Dead Man’s Switch’. Het account richtte zich op ongeveer dertig personen binnen de (anti) Q-gemeenschap. Omdat ik vanwege mijn onderzoek naar de oorsprong van QAnon ook tot dat gezelschap ben komen te behoren kreeg ik het eveneens onder ogen. RDS-DMS wekte de indruk een nalatenschap van Steele te zijn, al kon niemand bevestigen of het dat echt was.

De RDS-DMS tweets gingen in ieder geval niet over de CIA. In plaats daarvan bestonden ze uit tientallen (gehackte) emails van en naar de genoemde grondlegger van de Q-puzzel Thomas Schoenberger. Deze berichten schetsten een bijzondere indruk van de kring waar QAnon uit voorkwam. En dat gekoppeld aan de naam van Robert David Steele. Toen Francisco van Jole in 1993 zijn stukje voor De Volkskrant over Steele schreef kon hij zoiets niet bevroeden.

Wie meer wil lezen over Robert David Steele, VIPS, QAnon Cicada 3301 en aanverwante onderwerpen kan hier terecht.

Uitgelichte afbeelding: By TheUnseen011101 – https://www.flickr.com/photos/191776019@N08/50818536171/, Public Domain,

Volg Peter ook op Twitter: @peteredel1