Van Aartsen: ‘Racisme politie niet structureel’

Direct nadat men met vijf man van de Haagse politie bovenop een volstrek niet etnisch geprofileerde Arubaan was gaan zitten, en deze daarop de onbeschaamdheid had te overlijden nog vóórdat men hem naar het hospitaal had kunnen brengen, was het volgens Van Aartsen zo dat er geen racisme voorkwam bij de politie. Iedereen wist allang dat dat wel zo was. Na een periode van enkele dagen van bezinning geeft Van Aartsen toe dat er wèl racisme voorkomt bij de politie. Hoe het mogelijk is dat een burgemeester ofwel binnen enkele dagen ineens de informatie kan verwerven om een dergelijk drastische draai te kunnen maken, ofwel die blijkbaar zo snel te verwerven informatie hem niet eerder bekend was, is niet duidelijk. Wel beweert hij nu weer dat dat racisme niet structureel is:

Burgemeester Van Aartsen van Den Haag en politiechef Van Musscher erkennen dat discriminatie door de politie voorkomt, maar volgens hen is die niet structureel. Ze zeiden dit tijdens een raadsvergadering over de dood van de Arubaan Mitch Henriquez. (NOS)

Het wachten is nu op het ontwaken uit de al dan niet bewust in stand gehouden toestand van cognitieve dissonantie van Van Aartsen en Van Musscher, en dat ze erkennen dat racisme bij de politie wèl structureel is, want ook hiervan zijn de signalen al jaren bekend.