17 gedachten over “Vacature vice-president Raad van State”

 1. Ik zeg jvdheuvel als vice-president. Zijn we gelijk van alle off-topic gelul af in de Raad van State.

 2. Ik vind alle huidige ministers en staatssecretarissen strafbaar omdat ze samenwerken met een fascistische partij. Wanneer dan straks ook nog één van deze verwerpelijke lieden in de Raad van State gaat zitten is het einde zoek en zijn we helemaal overgeleverd aan een extreem nationalistisch, dictatoriaal en racistisch bewind…

 3. Ietwat omslachtige manier, om het ontstaan van de republiek te forceren: Geert Wilders als vice-voorzitter, dan doet Beatrix vermoedelijk verbazingwekkend snel afstand van de troon, die ook Willem-Alexander niet meer zal willen bestijgen…
  😉

 4. Iemand uit het Oranjehuis zal in dat geval toch de functie van staatshoofd moeten gaan bekleden. Able Mabel?

 5. Vereisten voor het vervullen van het ambt van vice-president zijn in het bijzonder de volgende. De vice-president:

  a. moet krachtens artikel 4 van de Wet op de Raad van State Nederlander zijn; check

  b. moet een brede bestuurlijke en maatschappelijke achtergrond en ervaring hebben die bijdraagt aan een optimale functievervulling door de Raad van State en de Raad van State van het Koninkrijk; mwah, kan er mee door

  c. moet beschikken over brede en diepgaande kennis van, ervaring met en inzicht in vraagstukken op het gebied van het constitutionele recht, de wetgeving en de werking van bestuur en politiek; daarbij gaat de voorkeur uit naar iemand met een juridische opleiding; consumenten- en auteursrecht ook goed? in dat geval: check

  d. moet voldoende affiniteit met rechtspraak hebben om de plaats van de rechtspraak binnen de Raad van State zowel intern als naar buiten toe op de juiste wijze te kunnen duiden; no problem

  e. moet goed zicht hebben op de rol van de bestuursrechter in het staatsbestel; heb net nieuwe oogdruppels

  f. moet het vermogen hebben om buiten het kader van de eigen deskundigheid te treden en verbanden te leggen of invalshoeken te onderkennen die niet zijn ontleend aan eigen specifieke deskundigheid maar die berusten op brede en diepgaande ervaring; check

  g. moet het gezag hebben om de regering of de Staten-Generaal te adviseren met betrekking tot staatsrechtelijke en staatkundige aangelegenheden, in het bijzonder betreffende de hoofdstukken 2 en 3 van de Grondwet en de paragrafen 1 tot en met 3 van het Statuut; komt helemaal goed!

  h. moet het vermogen hebben als naaste adviseur van het staatshoofd op te treden; reed vroeger regelmatig langs Paleis Soestdijk, had daar totaal geen moeite mee. Sterker nog, ik heb op het terrein ertegenover (eigendom van Bernhard) wel eens bramen gesnaaid

  i. moet het gezag hebben en tevens de flexibiliteit bezitten om consensus te bereiken in een naar zijn aard heterogeen college; klinkt erg als mijn vroegere werk met artiesten en theater/balletgezelschappen – check!

  j. moet in staat zijn het college als boegbeeld naar buiten toe te vertegenwoordigen; gaat zeker lukken. Trust me, you’ll be surprised!

  k. moet beschikken over de kwaliteiten om leiding te kunnen geven aan een organisatie van meer dan 700 personen. was ooit hoofdbeheerder Forum van Partyflock toen ze nog 35.000 posts per dag hadden, dus 700 man is een eitje

  http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/richtlijnen/2011/10/17/werving-vicepresident-raad-van-state/beschrijving-profiel-van-het-ambt-van-vice-president-van-de-raad-van-state.pdf

 6. @6 Ik bedoelde natuurlijk eigenlijk, dat alle Oranjes de functie dan naast zich neer zouden leggen. Able Mabel zou het best willen doen, denk ik, maar die is, geloof ik, dan weer uitgesloten van troonsopvolging…
  We kunnen bij voltallige weigering der Oranjes dan natuurlijk wel een vorstenhuis uit het buitenland importeren of een vergeten tak uit de stamboom der Oranjes toveren, maar rond die tijd is er dan ook wel een meerderheid in de kamer voor de afschaffing van de monarchie, lijkt me…
  😉

 7. kaaskop Schreef:

  hoe zit het met de secundaire arbeidsvoorwaarden? fiets van de zaak?

  Dat lijkt me al heel wat.
  Er wordt niet eens gesproken over m’n salaris als ik het baantje zou willen doen (wat nog lang niet zeker is dus)
  Ik wil echt wel weten wat ik verdien voordat ik de baan aanneem. En dan kunnen ze wel zeggen dat ik te lui ben om te werken o.i.d. maar sorry, dit zijn gewoon mijn voorwaarden.

 8. MadPride Schreef:

  Ik bedoelde natuurlijk eigenlijk, dat alle Oranjes de functie dan naast zich neer zouden leggen. Able Mabel zou het best willen doen, denk ik, maar die is, geloof ik, dan weer uitgesloten van troonsopvolging…

  Het is een beetje of-topic maar ik zat er juist vanmiddag aan te denken als dat dochtertje van WA en Maxima, Amalia, een potje blijkt te zijn. Wat leuk zou het dan zijn als we dan het enige land zijn met 2 koninginnetjes.
  Ik denk dat ik prompt monarchist ga worden.

 9. Tjeenk Willink moet weg, omdat hij 65 wordt. Dat is achterlijk. De pensioengerechtigde leeftijd wordt opgetrokken naar 66, 67. Niets eenvoudiger, dan Tjeenk uitnodigen, om nog twee jaar te blijven. Uitzonderlijk, in afwachting van de binnenkort op te trekken pensioneringsleeftijd.
  Motief:
  Er is absoluut een flink tegenwicht nodig tegen de heersende bruine gedoogconstructie. Tjeenk Willink heeft met zijn interventies bij de formatie en bij adviezen over wetgeving bewezen (samen met de andere RvSt leden), dat hij die rol met glans en waardigheid kan vervullen.
  Wilders, die openlijk betoogd heeft, dat de linkse oppositie (49% van de vote!!) nu maar helemaal “uit de macht” moet worden verbannen, moet eens goed op z’n bord krijgen, dat hij de koningin niet is.
  Kortom:
  TJEENK WILLINK MOET BLIJVEN!

 10. Wilders,(..) moet eens goed op z’n bord krijgen, dat hij de koningin niet is.
  Not a queen?
  Hoezo niet? 😆

Reacties zijn gesloten.