Universiteit van Tel Aviv geeft 850 studiebeurzen aan studenten die deelnamen aan Gaza-veldtocht

Een argument temeer voor een academische boycot? Dat is een vraag die zich opdringt bij het bericht dat de Universiteit van Tel Aviv (TAU) 850 studenten die deel hebben genomen aan de veldtocht ”Protective Edge” in de zomer van 2014, een studiebeurs krijgen van 2,000 shekel (400 euro). Al tijdens de aanval die meer dan 2200 mensen doodde (onder wie 500 kinderen) en ongeveer 11.000 mensen verwondde, drukte de president van TAU, professor Klafter, op de Engelstalige website van de universiteit zijn waardering uit voor de studenten die hun studie onderbraken om hun land te dienen. Het doel van de beurzen is om hen te helpen de verloren tijd goed te maken. Iedere student die een reguliere Bachelor of Master studie volgt aan de TAU en meer dan zeven dagen onder de wapenen werd geroepen in de afgelopen zomer, komt in aanmerking. Klafter schreef op de website ook dat “veel studenten en alumni van de TAU in al Israëls oorlogen hebben gediend en dat veel ”researchers van de universiteit de Israëlische Defensie Prijs hebben gewonnen voor hun diensten ten behoeve van de staat.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Abu Pessoptimist