Uithuwelijking en polygamie verboden in Rojava (Syrisch Koerdistan)

De Vrouwen Commissie in Kobani Kanton heeft per onmiddellijk een verbod uitgevaardigd op polygamie en het zonder hun instemming uithuwelijken van vrouwen. Kobani Kanton is één van de drie kantons die samen de autonome regio Rojava in het noorden van Syrië vormen. Al eerder vaardigde Jazeera Kanton een gelijksoortig verbod uit. Daarnaast wordt aan vrouwen volledig erfenisrecht toegekend en krijgen vrouwen in de rechtspraak dezelfde rechten als mannen. De gelijkheid tussen vrouwen en mannen is weliswaar vastgelegd in de “Grondwet” van Rojava, maar het is aan de lokale gemeenschappen zélf daar vervolgens concrete inhoud aan te geven. murraybookchineb2

In 2013 trok het Syrische leger zich terug uit Rojava, waarna de macht werd overgenomen door de Opperste Koerdische Commissie (DBK). De DBK is een coalitie van de PYD en de KNC. De gewapende tak van de KDB  zijn de Volksbeschermingseenheden (YPG). In het najaar van 2014 probeerde ISIS Rojava te veroveren. Na een maandenlange, bloedige strijd werd ISIS uiteindelijk door de YPG verdreven. Sindsdien is ISIS in het Noorden van Syrië in het defensief en wordt ze langzaam maar zeker teruggedrongen.  Kurdindex

Het bestuur van Rojava is gebaseerd op communalistische en anarchistische principes. Met name het werk van de Amerikaanse anarchist Murray Bookchin heeft grote invloed uitgeoefend op de politieke structuur in de autonome regio. Lokale collectieven beslissen zelf met wie ze handel drijven en hoe ze hulpbronnen en bestaansmiddelen inzetten. Directe democratie, gelijkheid van mannen en vrouwen (inclusief het recht op gelijke beloning) en  ecologische houdbaarheid zijn in de Grondwet vastgelegd. Problemen zijn er genoeg, maar het is een fascinerend democratisch én (libertair) socialistisch experiment in een regio die vooral wordt geassocieerd met sektarisme en bloedvergieten.

Voor ISIS en andere jihadistische organisaties – wier opvattingen over de verhouding tussen mannen en vrouwen dateren uit 400 AD – staat het uitroepen van gelijke rechten voor mannen en vrouwen gelijk aan een doelbewuste provocatie. In de door haar bezette gebieden vaardigt ISIS decreten uit waarin de ondergeschikte positie van vrouwen wettelijk wordt vastgelegd.

Bron: Ekurd Daily