Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel Taakstrafverbod

De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel Taakstrafverbod. In het wetsvoorstel wordt geregeld dat een veroordeling voor geweld tegen hulpverleners en ‘handhavers met een publieke taak’ voortaan automatisch leidt tot een gevangenisstraf, al kan de rechter een deel van de straf voorwaardelijk opleggen. 

Wat mag de rechter nu concreet wel en niet doen?

  1. Hij/zij mag bij fysiek geweld tegen politie en/of hulpverleners geen ‘kale’ taakstraf meer opleggen
  2. De rechter mag een taakstraf wél combineren met een gevangenisstraf, ook al zou dat maar voor één dag zijn
  3. Een combinatie van een taakstraf met een voorwaardelijke gevangenisstraf is niet langer toegestaan
  4. Een geheel voorwaardelijke straf is nog steeds toegestaan

Uiteraard gaat het voorstel de fascisten in de Tweede Kamer nog lang niet ver genoeg. Lilian Helder (PVV) vreesde dat rechters het taakstrafverbod zullen proberen te omzeilen door geen- of een lagere gevangenisstraf op te leggen. Helder pleitte daarom voor een minimumstraf van vijf jaar(!) bij geweld tegen publieke functionarissen. Mocht de PVV ooit de grootste worden, dan weet je wat je te wachten staat. Dekker zag overigens niks in het voorstel van Helder.

De Raad van State had negatief geadviseerd over het wetsvoorstel, maar daar trok een meerderheid van de Tweede Kamer zich dus niks van aan. Regeringspartijen CU en D66 stemden uiteindelijk tegen het voorstel. Een amendement van de VVD om taakstraffen voor geweld tegen journalisten eveneens onmogelijk te maken, werd verworpen. Verder natuurlijk gewoon alles wat Frederike Geerdink hieronder zegt:

Uitgelichte afbeelding: Photo by ev on Unsplash