Trumps militaire beleid is in feite verderzetting Obama en Bush

Trumps beslissing om het budget van het Amerikaanse leger met 54 miljard dollar te verhogen is geen breuk met het verleden maar de verderzetting van het beleid van zijn voorgangers met een andere stijl. Die toename alleen is gelijk aan 80 procent van het totale Russische defensiebudget en is groter dan het totale Britse defensiebudget. Wie moet zich hier bedreigd voelen?

In een toespraak tot de gouverneurs van de deelstaten kondigde president Trump een verhoging aan van het Amerikaanse militaire budget met 54 miljard dollar, een stijging van 10 procent. De VS spendeert meer aan defensie dan de volgende zeven grootste militaire uitgevers ter wereld, slechts twee daarvan zijn tegenstrevers. Wie bedreigt hier wie?

Trumps prioriteiten de komende vier jaar

In zijn toespraak tot de National Governor’s Association kondigde president Trump aan dat hij het defensiebudget zal laten stijgen met tien procent, 54 miljard dollar. Het geld voor die meeruitgave zal komen van besparingen in andere federale departementen. Dat hij die beslissing aankondigt op een bijeenkomst van gouverneurs van de deelstaten is geen toeval. Besparingen op sociale programma’s van de federale overheid betekenen dat de deelstaten de maatschappelijke terugslag van zijn beslissing zullen moeten opvangen.

Met die toename wordt het defensiebudget meer dan 600 miljard dollar. Een vergelijking van de toename van 54 miljard dollar met de huidige budgetten van die andere federale programma’s (in dalende volgorde) toont aan wat de prioriteiten van Trump voor de komende vier jaar zullen zijn:

Department of Homeland Security (DHS): 48 miljard dollar;
Housing and Urban Development (HUD): 38 miljard;
Department of Energy (DOE): 30 miljard;
Department of Justice (DOJ): 29 miljard;
Department of State (DOS): 29 miljard (buitenlandse zaken);
Environmental Protection Agency (EPA): 8 miljard (federaal milieuagentschap)
Met andere woorden, alleen al de toename van het defensiebudget is groter dan het volledige bedrag dat de VS zal spenderen aan binnenlandse veiligheid (DHS). Trump wil dat geld onder meer vinden bij de National Endowment for the Arts (cultuursubsidies), de National Endowment for the Humanities (ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs…) en de Corporation for Public Broadcasting.

Wat dat laatste federale orgaan betreft, het is in Europa weinig geweten dat er in de VS ook openbare media bestaan, zoals C-SPAN, NPR en PBS. Proportioneel in verhouding tot de grootte van het land is de Amerikaanse steun voor openbare media veel kleiner dan de steun aan openbare omroepen in Europa. Om te overleven moeten de openbare media in de VS veel commerciële reclame aantrekken, waardoor ze inhoudelijk en naar de vorm niet te onderscheiden zijn van de grote commerciële mediabedrijven. Zelfs dat magere federale budget moet van Trump dus nog kleiner. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be