Trump markeert het einde van een tijdperk

Het wordt tijd om het niet langer te hebben over wat de onlangs gekozen president Donald Trump doet of zou kunnen doen, maar hem te zien in historisch perspectief. Eenvoudig gezegd markeert Trump het einde van een Amerikaans tijdperk.

Of we het leuk vinden of niet, in de afgelopen twee eeuwen werd de hele planeet gedomineerd door de Engelstalige wereld. Eerst was er de Pax Britannica (van het begin van de negentiende eeuw, toen Groot-Brittannië zijn koloniale rijk begon uit te bouwen, tot het einde van de Tweede Wereldoorlog), gevolgd door de Verenigde Staten en de Pax Americana, met de opkomst van het zogenoemde Westen.

De Verenigde Staten kwamen uit de Tweede Wereldoorlog als de grootste winnaar én oprichter van wat belangrijke internationale instituten werden, zoals de Verenigde Naties, de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Europa werd gereduceerd tot de rol van volger. Door het Marshall-plan werden de Verenigde Staten in feite de kracht achter de wederopbouw in Europa na de oorlog.

Als winnaar was het belangrijkste doel van de Verenigde Staten om een ‘wereldorde’ te creëren gebaseerd op zijn waarden, en te functioneren als bewaker van die orde. Zo werden de Verenigde Naties opgericht met een Veiligheidsraad die een veto kon uitspreken over elke resolutie, en werd de Wereldbank opgericht met de Amerikaanse dollar als wereldmunt. Niet met een echte wereldmunt, zoals de Britse econoom en afgevaardigde John Maynard Keynes had voorgesteld. En ook de oprichting van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) – als antwoord op dreiging van de Sovjet-Unie – was een volledig Amerikaans idee.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be