Transport: een Libertaire Visie. Hans Ramaer

Transport is altijd essentieel geweest voor het menselijke bestaan. We zijn in een tijdspan van enkele duizenden jaren van mandjes naar vrachtwagens gegaan. In plaats van overal naartoe te lopen (of te paard, als je hoger in de hiërarchie zat), gaan de meesten tegenwoordig met de auto. Dat heeft diepgaande ecologische en maatschappelijke effecten. Hans Ramaer bespreekt deze, en geeft een aanzet tot een diepgaande linkse discussie over dit onderwerp. Bijna dertig jaar later is deze tekst nog steeds relevant, zeker gezien de verdere afbraak van het openbaar vervoer buiten de Randstad.

Deze tekst is verschenen in De As 98 – Transport. Het origineel kun je hier vinden: https://www.tijdschrift-de-as.nl/1991-1995.html